Zaćma – przyczyny, objawy i leczenie; co spowalnia zaćmę?

Powrót

Zaćma, inaczej określana jako katarakta, to jedna z najgroźniejszych i najczęściej diagnozowanych chorób oka. Nieleczona, może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku. Choć znacząco obniża jakość życia, a jej rozpoznanie nie jest trudne, wciąż wiele osób zgłasza się do lekarza dopiero wtedy, gdy zmiany w soczewce są już bardzo zaawansowane. Jakie objawy daje zaćma, jak wygląda diagnostyka i czy można skutecznie ją leczyć?  

Spis treści:

Czym jest zaćma?  

Zaćma, inaczej określana jako katarakta, to nic innego, jak zmętnienie soczewki oka. Według WHO zaćma odpowiada nawet za 50% przypadków upośledzenia wzroku na świecie. Dlaczego? Układ optyczny oka tworzy kilka elementów:  

 • rogówka,  
 • ciecz wodnista,  
 • soczewka oka,  
 • ciało szkliste oka.  

Elementy te odpowiadają za prawidłowe załamywanie się światła i jego ogniskowanie na siatkówce, co w efekcie umożliwia prawidłowe widzenie. W sytuacji, kiedy soczewka oka ulega zmętnieniu, przenikanie promieni świetlnych staje się utrudnione, a ostrość widzenia pogarsza się.  

Zaćma stanowi około 50% wszystkich przypadków problemów ze wzrokiem na świecie.  

Przyczyny pojawienia się zaćmy są bardzo różne – począwszy od naturalnych procesów starzenia się organizmu, aż po konsekwencje przyjmowania niektórych leków. Z tego powodu wyróżnia się kilka rodzajów zaćmy.  

Rodzaje zaćmy  

Choć najczęściej zaćma diagnozowana jest u pacjentów po 50. roku życia, może ona dotykać również młodszych pacjentów – w tym nawet dzieci.

W zależności od  pacjenta, przyczyn i lokalizacji zmian, wyróżnia się następujące rodzaje zaćmy:  

 • zaćma wrodzona – dolegliwość, pojawiająca się u noworodków lub dzieci w pierwszych latach życia, u podłoża której leżą różnego rodzaju zaburzenia metaboliczne lub choroby genetyczne, a także wpływ infekcji wirusowych lub leków, przyjmowanych przez kobietę w trakcie ciąży,  
 • zaćma starcza (katarakta starcza, degeneracyjna) – najczęściej diagnozowany typ zaćmy, w przypadku którego zmiany rozwijają się latami, stopniowo prowadząc do całkowitej utraty wzroku,  
 • zaćma wikłająca – diagnozowana w przypadku, gdy zmętnienie soczewki oka jest efektem innych chorób w obrębie gałki ocznej, takich jak jaskra czy wady wzroku lub też chorób ogólnoustrojowych, w tym cukrzycy. Do tej grupy zalicza się także zmętnienie soczewki, wywołane urazami gałki ocznej.  

W zależności od lokalizacji zmętnienia soczewki, może to być:  

 • zaćma korowa – gdy zmętnienie występuje na obwodzie soczewki – często przyjmuje kształt klina lub szprychy, a w jej przebiegu występuje także podwójne widzenie i zbielenie soczewki,  
 • zaćma podtorebkowa tylna (czaszowata) – zmętnienie tylnej torebki soczewki, często diagnozowane u osób młodych; jej cechą charakterystyczną jest rozszczepienie światła, powodujące gorsze widzenie (zwłaszcza przy jasnym świetle),  
 • zaćma jądrowa – powoduje centralne zmętnienie soczewki oka; jako jedyna może powodować pozorną poprawę widzenia z bliska i pogorszenie widzenia z daleka, dodatkowo widziany obraz może być zażółcony,  
 • zaćma błoniasta – występuje, gdy dochodzi do przerwania ciągłości torebki soczewki,  
 • zaćma biegunowa – zmętnienie, zlokalizowane jest w przedniej lub tylnej torebce,  
 • zaćma warstwowa – zmiany zlokalizowane są obwodzie soczewki i w małym stopniu obejmują jej centralną część.  

Ze względu na stopień zmętnienia soczewki, wyróżnić możemy z kolei:  

 • zaćmę początkową – gdy zmiany obejmują jedynie część soczewki,  
 • zaćmę dojrzałą – gdy zmętnienie obejmuje całą soczewkę,  
 • zaćmę przejrzałą – gdy dochodzi do obkurczenia i zniszczenia soczewki, a co za tym idzie, do całkowitej utraty wzroku.  

Przyczyny zaćmy  

Większości z nas wydaje się, że zaćma to schorzenie, dotykające wyłącznie osób starszych. Prawdą jest, że faktycznie najczęściej dotyka ona osoby po 60. roku życia, co jest spowodowane zmianami degeneracyjnymi, jednak zaawansowany wiek nie jest jedyną przyczyną jej występowania. Obniżenie ostrości wzroku, spowodowane zaćmą, może mieć również charakter wrodzony, a na jej występowanie składa się wiele czynników.  

Zaćma wrodzona najczęściej związana jest z:  

 • zakażeniem w okresie prenatalnym – m.in. wirusem różyczki, CMV (cytomegalowirusem), wirusem opryszczki czy wirusami, odpowiadającymi za wirusowe zapalenie wątroby,  
 • niską masą urodzeniową dziecka,  
 • zaburzeniami metabolicznymi, np. niedoborem galaktokinazy,  
 • wadami genetycznymi, takimi jak zespół Downa (trisomia 21. pary chromosomów), zespół Edwardsa (trisomia 18. pary chromosomów) czy zespół Patau (trisomia 13. pary chromosomów),  
 • czynnikami toksycznymi, takimi jak promieniowanie jonizujące czy niektóre leki, które były przyjmowane przez matkę w trakcie ciąży,  
 • schorzeniami gałki ocznej, takimi jak retinopatia wcześniaków, odwarstwienie siatkówki, małoocze, siatkówczak itp.,  
 • wadami dziedzicznymi.  

Pozostałe przyczyny zaćmy to:   

 • zmiany, związane z naturalnym procesem starzenia się organizmu,  
 • urazy gałki ocznej,  
 • choroby współistniejące, w tym zwłaszcza cukrzyca,  
 • stany zapalne struktur gałki ocznej, m.in. rogówki, błony naczyniowej czy twardówki,  
 • długotrwałe odwarstwienie siatkówki,  
 • guz wewnątrzgałkowy,  
 • krótkowzroczność,  
 • niedoczynność przytarczyc,  
 • atopowe zapalenie skóry,  
 • zabiegi operacyjne w obrębie gałki ocznej,  
 • przyjmowanie leków sterydowych.  

Objawy zaćmy  

Zaćma to podstępna choroba, która w początkowym stadium pozostaje praktycznie niezauważalna. Zmętnienie soczewki nie wiąże się z innymi, charakterystycznymi objawami zaćmy, a jeżeli takowe występują, to często są one przez nas bagatelizowane. Z tego powodu do okulisty zgłaszamy się w bardziej zaawansowanych stadiach choroby, gdy pojawia się znaczne pogorszenie widzenia. Zmiany, wywołane przez poszczególne rodzaje zaćmy, mogą zachodzić w jednym lub w obu oczach, jednak tempo ich rozwoju może być różne w każdym z nich.  

Jakie są pierwsze objawy zaćmy? Należą do nich między innymi:  

 • szybsze niż dotychczas zmęczenie oczu,  
 • przymglone widzenie, zniekształcone kształty, co skłania do nadmiernego pocierania oczu,  
 • zwiększona wrażliwość oczu w jasnym oświetleniu.  

Z czasem rozwijają się kolejne, typowe objawy zaćmy:  

 • pogorszenie ostrości wzroku,  
 • pogłębiająca się krótkowzroczność,  
 • trudności z doborem okularów,  
 • zmiana koloru źrenicy z czarnego na białawy,  
 • podwójne widzenie przedmiotów,  
 • zaburzenia rozpoznawania kolorów (wydają się one bledsze, mniej jaskrawe),  
 • trudności w samodzielnym poruszaniu się (gdy zmiany są na tyle zaawansowane, że pacjent widzi tylko zarys przedmiotów).  

Szczególnym przypadkiem jest zaćma wrodzona, której jedynym objawem przez długi czas mogą być zaburzenia ostrości wzroku. Wiąże się z tym charakterystyczny odruch oczno-palcowy (uciskanie oka palcami lub piąstką). Dopiero później u maluchów można zauważyć zmianę koloru źrenicy na szary. U starszych dzieci zaobserwować można z kolei problemy z poruszaniem się czy przysuwanie różnego rodzaju przedmiotów blisko oczu.  

Jak wygląda rozpoznanie zaćmy?  

Ze względu na fakt, iż objawy zaćmy są początkowo mało charakterystyczne i niezbyt uciążliwe dla pacjentów, często jest ona diagnozowana przypadkiem, w ramach kontrolnych badań u okulisty.  

Podstawę rozpoznania zaćmy stanowi bowiem badanie dna oka oraz badania przy użyciu lampy szczelinowej, która pozwala na ocenę stopnia zmętnienia soczewki. Jest to badanie nieinwazyjne, wymaga jednak podania pacjentowi specjalnych kropli, rozszerzających źrenicę. Wykonanie kontroli dna oka i przejrzystości soczewki, uzupełnione o wnikliwy wywiad lekarski, jest wystarczające do postawienia diagnozy.  

Wyjątek stanowi występowanie zaćmy dojrzałej, w przypadku której zmętnienie soczewki jest na tyle duże, że nie ma możliwości dokonania oceny dna oka za pomocą wziernika okulistycznego. W tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie badania USG gałki ocznej. Pozwala ono stwierdzić czy oprócz dolegliwości, jaką jest zaćma starcza, nie występują też inne schorzenia, jak np. odwarstwienie siatkówki lub guz w obrębie oka.  

Jak leczyć zaćmę?  

Leczenie zaćmy w dużej mierze zależy od tego, z jaką jej postacią mamy do czynienia. Jeżeli zaćma została wykryta na wczesnym etapie rozwoju, okulista zaleca pacjentom stosowanie specjalnych kropli, aplikowanych bezpośrednio na gałkę oczną. Nie są one w stanie wyleczyć zaćmy, jednak opóźniają nieco postępowanie zmian.  

Wczesna zaćma może być leczona specjalnymi kroplami, aplikowanymi na gałkę oczną. Pozwala to na opóźnienie postępowania zmian w soczewce.  

Jeżeli mamy jednak do czynienia z zaawansowanymi zmianami lub u pacjenta występuje zaćma wrodzona bądź powikłana, jedyną skuteczną metodą leczenia jest przeprowadzenie operacji zaćmy. Polega ona na usunięciu uszkodzonej soczewki i zastąpieniu jej nową, sztuczną soczewką. W przypadku zaćmy wrodzonej, operacja przeprowadzana jest już w pierwszych tygodniach życia dziecka, co w połączeniu z odpowiednią rehabilitacją umożliwia mu prawidłowy rozwój.  

Operacja zaćmy wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym. Najczęściej do usunięcia uszkodzonej soczewki wykorzystuje się ultradźwięki (tzw. fakoemulsyfikacja), co pozwala znacząco ograniczyć szerokość cięcia rogówki (do zaledwie 3 mm). Zabieg trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut i nie wymaga hospitalizacji. Gdy u pacjenta zaćma występuje w obu oczach, w niektórych przypadkach można je zoperować tego samego dnia. Jest to tzw. natychmiastowa sekwencyjna obustronna operacja zaćmy (ISBCS). Powikłania po zabiegu są możliwe, ale występują wyjątkowo rzadko. Coraz popularniejsze jest także laserowe usuwanie zaćmy, czyli femtofakoemulsyfikacja.  

Co w sytuacji, gdy pacjent nie chce lub nie może skorzystać z możliwości, jaką jest wszczepienie sztucznej soczewki, a mimo to chce mieć wykonaną operację zaćmy? Wtedy, po zabiegu konieczne jest stosowanie silnych, skupiających okularów lub soczewek kontaktowych.  

Jak wygląda rekonwalescencja po zabiegu? Dzień po zabiegu pacjent powinien być poddany kontroli. Przez 4 tygodnie po operacji, konieczne jest również stosowanie specjalnych kropli sterydowych i kropli z antybiotykiem. Przez pierwsze kilka miesięcy należy także unikać wysiłku fizycznego, wstrząsów i pocierania oczu – tak, by uniknąć przesunięcia się sztucznej soczewki.  

Poprawę widzenia obserwuje się już w ciągu kilku pierwszych dni po zabiegu – z czasem obraz staje się coraz bardziej ostry, a kolory jaśniejsze.  

Czy da się zapobiec zaćmie lub całkowicie ją wyleczyć?  

Zaćma to choroba, której nie da się zapobiec w 100%, gdyż jest w pewnym stopniu związana z naturalnym starzeniem się organizmu. Można jednak opóźnić jej pojawienie się lub spowolnić tempo rozwoju – tak, aby nie doszło do całkowitej utraty wzroku. Podstawą są tu takie działania, jak:  

 • unikanie silnego promieniowania słonecznego,  
 • unikanie promieniowania, emitowanego przez ekrany i urządzenia elektroniczne (tzw. światło niebieskie),  
 • regularne badania wzroku.  

Czy zaćmę można całkowicie wyleczyć? Operacja zaćmy, połączona ze wszczepieniem sztucznej soczewki, w większości przypadków (nawet 90%) pozwala na trwałe usunięcie zmian i znaczącą poprawę ostrości widzenia. Umożliwia to powrót do wykonywania normalnych czynności i znacząco poprawia komfort codziennego życia. Jeżeli jednak problemy z widzeniem wciąż występują, możliwe, że doszło już do innych zmian degeneracyjnych w obrębie narządu wzroku.  

Zabieg chirurgiczny to obecnie najlepsza dostępna forma leczenia zaćmy, charakteryzująca się ponad 90% skutecznością.  

U niewielkiego odsetka pacjentów po operacji usunięcia zaćmy dochodzi do częściowego zmętnienia tylnej torebki soczewki. Wtedy laserowo wykonuje się otwór w torebce, co pozwala na przywrócenie prawidłowej ostrości wzroku.  

Operacja zaćmy – przeciwwskazania

Choć operacja usunięcia zaćmy jest zabiegiem szybkim i bezpiecznym, niewymagającym hospitalizacji, nie w każdym przypadku może zostać wykonana. Wśród głównych przeciwwskazań są:  

 • aktywny stan zapalny w organizmie lub infekcja wirusowa,  
 • ogólny zły stan zdrowia,  
 • odwarstwienie siatkówki,  
 • jaskra,  
 • stożek rogówki,  
 • zmiany na dnie oka,  
 • opadanie powiek,  
 • zaawansowana, nieustabilizowana cukrzyca lub inne schorzenia metaboliczne,  
 • schorzenia neurologiczne, m.in. padaczka, drgawki,  
 • alergia,  
 • ciąża i okres karmienia piersią.  

Jakie są powikłania nieleczonej zaćmy?  

Choć zaćma z założenia nie powoduje dolegliwości bólowych, w przypadku wystąpienia zaawansowanych zmian i braku podjęcia decyzji o wdrożeniu leczenia operacyjnego, może dojść do powikłań takich jak:  

 • przymglenie rogówki,  
 • rozszerzenie źrenicy i brak jej reakcji na światło,  
 • spłycenie komory przedniej oka,  
 • wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego,  
 • ostra jaskra zamkniętego kąta przesączania.  

Przy braku interwencji chirurgicznej, konsekwencją będzie całkowita utrata wzroku.  

Konsultacja merytoryczna lek. Ireneusz Markowski
Dyrektor Medyczny POLMED


Bibliografia:  

 • M. Wilczyński, Zaćma – co każdy internista wiedzieć powinien, Medycyna po Dyplomie 2023, nr. 01, s. 88-92.  
 • A. Stodolska-Nowak i wsp., Zaćma, Okulistyka po dyplomie 2018, nr. 02,
 • W. Omulecki, Zaćma, Medycyna Praktyczna,
 • Wilczyńska J. i wsp., Leczenie zaćmy jedną z największych niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych polskiego społeczeństwa, Warszawa, Kraków 2012,
 • B. Iwaszkiewicz-Bilikiewicz, Zaćma (cataracta), Geriatria 2008; 2: 252-254.  

  

Informacja:
Artykuły, opublikowane na stronie POLMED Zdrowie, nie pełnią funkcji konsultacji medycznej ani nie wyrażają opinii specjalistów i lekarzy. Prezentowane treści stanowią ogólne wskazówki i nie mogą być traktowane jako wyznacznik przy podejmowaniu decyzji dotyczących modyfikacji diety lub terapii, nawyków lub określaniu zmiany dawkowania leków oraz innych substancji leczniczych. Przed podjęciem działań, które mogą wpłynąć na Twoje życie, zdrowie lub samopoczucie, skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą.
Każda porada medyczna musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta na podstawie wywiadu i/lub badania lekarskiego. Nigdy nie próbuj samoleczenia, bazując wyłącznie na materiałach informacyjno-edukacyjnych. Zawsze korzystaj z konsultacji lub teleporady medycznej, świadczonej przez lekarza. W sytuacji pojawienia się objawów choroby lub pogorszenia stanu zdrowia, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. 
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje, wynikające z wykorzystania porad i informacji, zawartych na stronie bez wcześniejszej konsultacji z profesjonalistą.


Dodano: 01/09/2023
Autor
POLMED Zdrowie
POLMED Zdrowie
Najpopularniejsze artykuły w kategorii Choroby
15/02/2021
Choroby, Profilaktyka
Mroczki przed oczami – czym są i o czym świadczą?

Plamki, błyski, paproszki czy muszki pojawiające się przed oczami przeważnie są zupełnie niegroźne, ale czasami mogą świadczyć o poważnej chorobie. Jakie są przyczyny występowania zmian w polu widzenia i czy da się je wyleczyć? Kiedy warto te objawy skonsultować z lekarzem?


16/05/2022
Choroby, Profilaktyka
Krwotok z nosa – przyczyny, co może oznaczać? Jak zatamować krwawienie?

Krwotoki z nosa są powszechne – bez względu na wiek i płeć. Mogą być wynikiem urazu, lub stanu chorobowego. Jakie są inne przyczyny? Co zrobić w razie krwawienia? Kiedy krwotoki powinno się skonsultować z lekarzem?


31/05/2023
Choroby
Nadciśnienie oczne – przyczyny, objawy, leczenie

Ciśnienie ​ oczne​, określane też jako ciśnienie wewnątrzgałkowe albo śródgałkowe, jest to ciśnienie wywierane przez płyn śródoczny na rogówkę i twardówkę.


Zapoznaj się z nasza ofertą:
badania na choroby weneryczne polmed
Nowość! Kup online!
Pakiet badań
Pakiet intymny – diagnostyka chorób wenerycznych
Zadbaj o swoje zdrowie intymne! Kup nasz pakiet diagnostyki chorób wenerycznych.

od 450 zł
diagnostyka prostaty polmed
Kup online!
Pakiet badań
Diagnostyka chorób prostaty
Wykonując badania zawarte w tym pakiecie sprawdzisz funkcjonowanie swoich nerek, wchodzących w skład układu moczowo-płciowego oraz prostaty. Umów wizytę w POLMED!

od 95 zł
test na endometriozę polmed
Nowość! Kup online!
Badania
Test EndoRNA na endometriozę
Test umożliwiający szybką diagnostykę endometriozy. Umów badanie w POLMED!

2400 zł
Więcej usług
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami.
Zapytaj o ofertę
Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się