Skorzystaj z wyszukiwarki plików
Plików: 20
[PDF] Odpłatność za dokumentację medyczną – podstawa wyliczenia Pobierz [PDF] Wzór wniosku o wydanie historii choroby lub innej dokumentacji medycznej Pobierz [PDF] Wzór jednorazowego upoważnienia do wydania historii choroby lub innej dokumentacji medycznej Pobierz [PDF] Oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego (PL) Pobierz [PDF] Statement of the statutory representative of a minor (EN) Pobierz [PDF] Заявление законного представителя несовершеннолетнего пациента (RU) Pobierz [PDF] Zgoda przedstawiciela ustawowego pacjenta małoletniego na skorzystanie z badań lub innych świadczeń medycznych (PL) Pobierz [PDF] Consent of the statutory representative of a minor to benefit from tests or other medical services (EN) Pobierz [PDF] Согласие законного представителя несовершеннолетнего пациента на медицинские исследования или иные медицинские услуги (RU) Pobierz [Active PDF] Wzór obowiązkowych oświadczeń pacjenta Pobierz [Active PDF] Patients statements Pobierz [PDF] Oświadczenie przekazującego materiał do badań pochodzący od innej osoby Pobierz [PDF] Upoważnienie Pacjenta POLMED do złożenia reklamacji przez osobę trzecią Pobierz [PDF] Ankieta – Badanie satysfakcji Pacjenta – CENTRUM MEDYCZNE Pobierz [JPG] Certyfikat ISO Pobierz [PDF] Wniosek o refundację Pobierz [PDF] Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – interaktywny formularz pdf Pobierz [PDF] Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Pobierz [PDF] Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – interaktywny formularz pdf Pobierz [PDF] Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Pobierz
Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się