POLMED S.A. to operator prywatnej opieki medycznej, zapewniający kompleksową opiekę medyczną dla firm, instytucji i pacjentów indywidualnych już od 1999 r.

Nasza oferta dla firm obejmuje pakiety medyczne zróżnicowane pod względem zakresu i ceny, kompleksowe zarządzanie medycyną pracy oraz szczepienia i akcje profilaktyczne (w tym testy, szczepienia i diagnostyka powikłań COVID-19).

Klientom indywidualnym oferujemy prywatne pakiety opieki medycznej, badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz jednorazowe konsultacje lekarzy różnych specjalizacji.

Nowoczesne Centra Medyczne POLMED zlokalizowane są w największych miastach Polski: Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Olsztyn, Poznań, Sosnowiec, Starogard Gdański, Tczew, Warszawa, Wrocław. Dodatkowo firma współpracuje z ponad 3000 Partnerami Medycznymi na terenie całego kraju. Obsługę Pacjentów w całym kraju wspiera zespół konsultantów telefonicznego Centrum Obsługi Pacjenta oraz nowoczesny system informatyczny.

W 2021 roku nasza sieć została poszerzona o Szpital Rehabilitacyjny JANTAR oraz sieć przychodni diagnostyki obrazowej.

Priorytetem naszej firmy jest zdrowy i szczęśliwy Pacjent, który dzięki naszej profesjonalnej opiece będzie miał czas i energię na realizację swoich marzeń.

W placówkach, które sygnujemy jakością POLMED, świadczymy usługi obejmujące:

Kultura organizacyjna POLMED

POLMED jako organizacja wyznająca zasadę równości, szacunku i pełnej tolerancji kulturowo-wyznaniowej. Podstawą działań firmy – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji są wysoka jakość działań i wzajemne zaufanie.

Filary naszej kultury organizacyjnej to:

Certyfikaty

ISO

Miło nam poinformować Państwa, że w wyniku pozytywnego zakończenia procesu recertyfikacji, nasza firma ponownie uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami najaktualniejszej normy ISO 9001:2015.

Audytorzy podkreślają wysoki poziom zaangażowania pracowników oraz kompletność dokumentacji i procedur.

Certyfikat ISO 9001:2015
nr NC-0839

EDM

POLMED S.A. otrzymał Certyfikat potwierdzający wdrożenie udostępniania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Certyfikat poświadcza, że Centra Medyczne POLMED spełniają wymagania techniczne stawiane świadczeniodawcom przez Ministerstwo Zdrowia w ramach zasad i najlepszych praktyk udostępnienia i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Jest również potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym dotyczącego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2023 poz. 1173 / zgodnie z art. 32c pkt.2

POLMED S.A. prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Działalność wykonywana jest na podstawie zezwoleń Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jednostka prowadzi ocenę narażenia:

  • osób z ogółu ludności metodą dozymetrii środowiskowej – pomiary osłon stałych nie przekraczają limitów określonych przepisami prawa – zmierzone wartości <0,1mSv).

Na podstawie prowadzonych pomiarów dawek środowiskowych i dawek obliczonych stwierdza się, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ciągu minionego – 2022 roku – nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Projekty unijne

Chcąc zapewnić naszym pacjentom dostęp do szerokiego wachlarza badań diagnostycznych i zagwarantować opiekę medyczną na najwyższym poziomie, otworzyliśmy nowoczesne przychodnie i wyposażyliśmy je w potrzebny sprzęt medyczny. Przy realizacji wybranych projektów korzystaliśmy z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Zrealizowane projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

  • przebudowa przychodni w Starogardzie,
  • utworzenie nowego oddziału firmy w Olsztynie,
  • zakup ultrasonografów do CM POLMED w Sosnowcu i Katowicach,
  • utworzenie nowej placówki w Katowicach świadczącej kompleksowe usługi medyczne i rehabilitacyjne.

Centrum Medyczne POLMED w Twoim mieście

POLMED to 18 Centrów Medycznych i ponad 3000 przychodni partnerskich na terenie całego kraju.

Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się