POLMED S.A. to operator prywatnej opieki medycznej, zapewniający kompleksową opiekę medyczną dla firm, instytucji i pacjentów indywidualnych już od 1999 r.

Nasza oferta dla firm obejmuje pakiety medyczne zróżnicowane pod względem zakresu i ceny, kompleksowe zarządzanie medycyną pracy oraz szczepienia i akcje profilaktyczne.

Klientom indywidualnym oferujemy prywatne pakiety opieki medycznej, badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz jednorazowe konsultacje lekarzy różnych specjalizacji.

Nowoczesne Centra Medyczne POLMED zlokalizowane są w największych miastach Polski, takich jak: Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Olsztyn, Poznań, Sosnowiec, Starogard Gdański, Tczew, Warszawa oraz Wrocław. Dodatkowo, firma współpracuje z ponad 3000 Partnerami Medycznymi na terenie całego kraju. Obsługę Pacjentów w całym kraju wspiera zespół konsultantów Telefonicznego Centrum Obsługi Pacjenta oraz nowoczesny system informatyczny.

Grupa POLMED

W ramach udzielania świadczeń zdrowotnych POLMED S.A. działa wraz z innymi spółkami Grupy POLMED.

Aktualny skład Grupy POLMED:

POLMED S.A., POLMED ZDROWIE Sp. z o.o., POLMED Innovation Sp. z o.o., POLMED Diagnostyka Sp. z o.o., Starmedica Diagnostics Sp. z o.o., Szpital Rehabilitacyjny Jantar Sp. z o.o., POLMED Development Sp. z o.o., EPOLMED Sp. z o.o., Nordmedic Sp. z o.o., Centrum Medyczne Magnetica Sp z o.o.

Priorytetem naszej firmy jest zdrowy i szczęśliwy Pacjent, który dzięki naszej profesjonalnej opiece będzie miał czas i energię na realizację swoich marzeń.

W placówkach, które sygnujemy jakością POLMED, świadczymy usługi obejmujące:

Kultura organizacyjna POLMED

POLMED jako organizacja wyznająca zasadę równości, szacunku i pełnej tolerancji kulturowo-wyznaniowej. Podstawą działań firmy – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji są wysoka jakość działań i wzajemne zaufanie.

Polityka Ochrony Dzieci

Z inicjatywy Zarządu POLMED z dniem 15.02.2024 r. ustanowiono Politykę Ochrony Dzieci. Dokument opracowano na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r.  o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Wdrożona Polityka stanowi szereg zasad, których przyjęcie sprawia, że POLMED to instytucja nie tylko bezpieczna dla dzieci, ale także wspomagająca prawa dziecka jako pacjenta. Nasz personel potrafi zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka i podjąć działania profilaktyczne oraz interwencyjne.

Polityka dotyczy całego personelu (pracowników medycznych i niemedycznych zatrudnionych w naszych Centrach Medycznych, współpracowników, stażystów). POLMED monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci. W POLMED funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.

Zarząd POLMED wyznaczył osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji Polityki Ochrony Dzieci – Pani Marta Rombalska, Pełnomocnik ds. Jakości i Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: [email protected].

Osoba nadzorująca funkcjonowanie Polityki Ochrony Dzieci monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony małoletnich, dokonując ich przeglądu i aktualizacji.

Certyfikaty

ISO

Miło nam poinformować Państwa, że w wyniku pozytywnego zakończenia procesu recertyfikacji, nasza firma ponownie uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami najaktualniejszej normy ISO 9001:2015.

Audytorzy podkreślają wysoki poziom zaangażowania pracowników oraz kompletność dokumentacji i procedur.

Certyfikat ISO 9001:2015
nr NC-0839

EDM

POLMED S.A. otrzymał Certyfikat potwierdzający wdrożenie udostępniania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Certyfikat poświadcza, że Centra Medyczne POLMED spełniają wymagania techniczne stawiane świadczeniodawcom przez Ministerstwo Zdrowia w ramach zasad i najlepszych praktyk udostępnienia i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Jest również potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym dotyczącego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2023 poz. 1173 / zgodnie z art. 32c pkt.2

POLMED S.A. prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Działalność wykonywana jest na podstawie zezwoleń Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jednostka prowadzi ocenę narażenia:

  • osób z ogółu ludności metodą dozymetrii środowiskowej – pomiary osłon stałych nie przekraczają limitów określonych przepisami prawa – zmierzone wartości <0,1mSv).

Na podstawie prowadzonych pomiarów dawek środowiskowych i dawek obliczonych stwierdza się, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ciągu minionego – 2023 roku – nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Projekty unijne

Chcąc zapewnić naszym pacjentom dostęp do szerokiego wachlarza badań diagnostycznych i zagwarantować opiekę medyczną na najwyższym poziomie, otworzyliśmy nowoczesne przychodnie i wyposażyliśmy je w potrzebny sprzęt medyczny. Przy realizacji wybranych projektów korzystaliśmy z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Zrealizowane projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

  • przebudowa przychodni w Starogardzie,
  • utworzenie nowego oddziału firmy w Olsztynie,
  • zakup ultrasonografów do CM POLMED w Sosnowcu i Katowicach,
  • utworzenie nowej placówki w Katowicach świadczącej kompleksowe usługi medyczne i rehabilitacyjne.

Centrum Medyczne POLMED w Twoim mieście

POLMED to 18 Centrów Medycznych i ponad 3000 przychodni partnerskich na terenie całego kraju.

Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się