Tężec — drogi zakażenia, diagnostyka i leczenie; szczepienie na tężec

Powrót

Czy zdajesz sobie sprawę, że ryzyko zachorowania na tężec dotyczy również Ciebie? Tężec to choroba, w której do zakażenia dochodzi w wyniku niepozornych zranień czy skaleczeń. Nie bez powodu w Polsce szczepienie przeciw tężcowi jest obowiązkowe i refundowane przez NFZ do 19. roku życia.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czym jest tężec, jak ważna jest profilaktyka tej choroby oraz jakie są jej objawy i leczenie.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest tężec?

Tężec jest chorobą zakaźną układu nerwowego. Jej przyczyną jest obecność i działanie neurotoksyny tężcowej. Toksyna tężcowa (znana również jako tetanospazmina) produkowana jest przez laseczki tężca (Clostridium tetani) — beztlenowe bakterie bytujące w glebie, wodzie, kurzu czy odchodach zwierząt.

Ten rodzaj mikroorganizmów charakteryzuje się zdolnością do wytwarzania przetrwalników, które są wyjątkowo odporne na niekorzystne warunki. Dzięki temu są w stanie przetrwać w trudnym środowisku, nawet przez długi czas.

W zapobieganiu chorobie kluczowa jest odpowiednia profilaktyka. Świadomość zagrożenia i dbałość o niezbędne szczepienia mogą przyczynić się do skutecznego unikania potencjalnych zagrożeń.

Tężec – drogi zakażenia

Aby mogło dojść do zakażenia, przetrwalniki bakterii tężca z zewnętrz muszą dostać się do organizmu przez uszkodzoną tkankę (np. wbite ciało obce, zabrudzenie rany). Bakterie te bytują w środowisku naturalnym i są zdolne do przetrwania w warunkach beztlenowych przez wiele lat. Najczęstszą przyczyną zakażenia jest kontakt z zanieczyszczoną ziemią lub przedmiotami, które mogą przeniknąć przez skórę, np. podczas pracy w ogrodzie, ugryzień zwierząt lub nawet drobnych skaleczeń.

Po zainfekowaniu bakterie rozpoczynają produkcję tetanospazminy, która negatywnie wpływa na układ nerwowy, szczególnie na rdzeń kręgowy. Jej obecność prowadzi do silnych skurczów mięśni, a w konsekwencji manifestowania się typowych objawów tężyczki.

Grupy wysokiego ryzyka zachorowania na tężec:

 • Osoby pracujące w rolnictwie i ogrodnictwie;
 • Osoby mające częsty kontakt z ziemią lub odchodami zwierząt;
 • Osoby pracujące w budownictwie i w innych zawodach szczególnie narażonych na urazy;
 • Osoby, które nie są zaszczepione lub których status szczepienia jest nieaktualny;
 • Osoby z ranami przewlekłymi lub głębokimi;
 • Osoby z oparzeniami;
 • Osoby po ukąszeniach przez zwierzęta;
 • Noworodki urodzone w warunkach, gdzie higiena była na niewystarczającym poziomie, szczególnie w regionach bez dostępu do odpowiedniej opieki medycznej i szczepień.

Nie każde zranienie skutkuje zakażeniem, lecz ryzyko zachorowania na tężec wzrasta, gdy rany są głębokie, zanieczyszczone lub źle pielęgnowane. Tężec występuje rzadko w krajach, gdzie prowadzi się szeroko zakrojoną profilaktykę tężca — głównie ukierunkowaną na szczepienia ochronne. Szczepionka przeciw tężcowi jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania tężcowi i jest kluczowym elementem w prewencji tej choroby.

Najczęstszą przyczyną zakażenia jest kontakt z zanieczyszczoną ziemią lub przedmiotami, które mogą przeniknąć przez skórę, np. podczas pracy w ogrodzie, ugryzień zwierząt lub nawet drobnych skaleczeń.

Objawy tężca

Okres inkubacji tężca może trwać od 3 dni do 3 tygodni po zanieczyszczeniu rany. Świadomość tak stosunkowo długiego okresu rozwoju bakterii ma kluczowe znaczenie w tym, aby odpowiednio reagować na potencjalne objawy zakażenia i zrozumieć dynamikę rozwoju samej choroby.

Co można zaobserwować u chorego w przebiegu tężca – objawy ogólne:

 • Osłabienie;
 • Bóle głowy;
 • Niepokój;
 • Bezsenność;
 • Zaczerwienienie twarzy;
 • Wzmożona potliwość;
 • Szczękościsk;
 • Skurcze mięśni karku;
 • Skurcze mięśni klatki piersiowej;
 • Skurcze mięśni grzbietu;
 • Skurcze kończyn;
 • Opistotonus (wygięcie ciała w łuk);

W zależności od przebiegu wyróżniamy dwie główne postaci choroby: tężec uogólniony i miejscowy, a także specyficzną formę zwaną tężcem noworodków.

Tężec uogólniony

Postać uogólniona jest najczęstszą formą tężca, która stanowi około 80% wszystkich diagnozowanych przypadków. Charakteryzuje się on szeregiem poważnych objawów, począwszy od ogólnego osłabienia, bólów głowy, przez niepokój, bezsenność, aż po zaczerwienienie twarzy i wzmożoną potliwość.

Pierwsze symptomy szybko eskalują, prowadząc do szczękościsku, czyli niezdolności do otwarcia ust spowodowanej skurczem mięśni żuchwy. Ten objaw jest bardzo charakterystyczny dla tężca. Jeśli pacjent zgłasza się do lekarza w początkowych fazach choroby, to często na podstawie szczękościsku zleca się poszerzoną diagnostykę właśnie w kierunku tego zakażenia. Następnie dochodzi do skurczów mięśni karku, klatki piersiowej, grzbietu oraz kończyn, w których wyniku bardzo często u pacjenta można zaobserwować specyficzne wygięcie ciała (opistotonus).

Uogólniona postać tężca stanowi poważne wyzwanie terapeutyczne i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Chociaż nie istnieje bezpośrednie leczenie, które całkowicie eliminuje neurotoksynę tężcową z organizmu po jej związaniu z układem nerwowym, interwencyjne podejścia medyczne mogą znacząco zmniejszyć ryzyko poważnych komplikacji i śmiertelności.

Tężec miejscowy

Mimo że tężec miejscowy występuje znacznie rzadziej niż uogólniony, również stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Objawy pojawiające się najczęściej to przede wszystkim wzmożone napięcie mięśniowe oraz prężenie mięśni w bezpośrednim miejscu zakażenia i sąsiedztwie rany. Może to prowadzić do lokalnego bólu i ograniczenia ruchów w zainfekowanej części ciała.

Chociaż miejscowe zakażenie laseczką tężca zazwyczaj przebiega w sposób łagodniejszy i rzadziej kończy się śmiercią niż w przypadku rozwoju tężca uogólnionego, to w takim przypadku wciąż konieczna jest szybka diagnostyka i odpowiednia interwencja medyczna.

Tężec noworodkowy

Tężec noworodków jest szczególnie tragiczną formą tężca, ponieważ dotyka najmłodszych i najbardziej wrażliwych. Pierwsze objawy tężca u noworodków manifestują się skurczami mięśni żuchwy i twarzy, które następują zazwyczaj w ciągu pierwszych kilku dni życia. Objawy zakażenia tężcem u noworodków są szczególnie niepokojące, ponieważ szybko mogą obejmować również mięśnie tułowia i kończyn, prowadząc do zaburzenia napięcia mięśni. Charakterystyczne dla tej formy tężca jest także wygięcie łukowate ciała spowodowane przez skurcze.

Niestety, tężec noworodków często kończy się śmiercią, a przeżycie może wiązać się z długotrwałymi konsekwencjami zdrowotnymi — upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami neurologicznymi.

Jak wygląda leczenie tężca?

Gdy pojawiają się objawy sugerujące zakażenie tężcem, szczególnie w przypadku tężca u osoby nieszczepionej przeciwko tej chorobie, konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska. Rozpoznanie tężca opiera się przede wszystkim na obserwacji charakterystycznych objawów tej choroby. W sytuacji, gdy podejrzewa się tężec, kluczowe staje się szybkie podanie pacjentowi antytoksyny tężcowej, która ma za zadanie neutralizować obecne w organizmie toksyny produkowane przez bakterie.

Jak lekarz stwierdza tężec – diagnostyka:

 • Ocena kliniczna objawów;
 • Historia medyczna i ekspozycja na czynniki ryzyka;
 • Badanie fizykalne;
 • Testy na obecność toksyny tężcowej (rzadko stosowane ze względu na trudności z wykrywaniem);
 • Badania pomocnicze (np. badanie krwi, jednak nie są to testy specyficzne dla tężca).

Każda osoba, u której zdiagnozowano tężec, wymaga hospitalizacji na oddziale intensywnej opieki medycznej. Na tym etapie leczenie staje się wielowymiarowe i najczęściej obejmuje:

 • Podawanie antytoksyny tężcowej w celu neutralizacji toksyn, które jeszcze nie związały się z układem nerwowym.
 • Stosowanie antybiotyków (penicyliny, metronidazolu, cefalosporyny II i III generacji oraz makrolidu), aby zwalczyć bakterie Clostridium tetani i zahamować dalszą produkcję toksyny.
 • Leczenie objawowe, które może obejmować środki przeciwbólowe, leki przeciwdrgawkowe i środki przeciwskurczowe, aby złagodzić objawy i zapewnić komfort pacjentowi.
 • Monitorowanie i wsparcie funkcji życiowych, w szczególności monitorowanie czynności układu oddechowego, ze względu na ryzyko wystąpienia skurczów mięśni, które mogą prowadzić do problemów z oddychaniem.

Ważne jest, aby pamiętać, że wczesna interwencja medyczna znacząco zwiększa szanse na powodzenie leczenia tężca. Mimo że tężec jest ciężką chorobą, odpowiednie i szybkie działania terapeutyczne mogą znacząco zmniejszyć ryzyko samego zachorowania na tężec oraz jego poważne konsekwencje, kiedy już dojdzie do zakażenia.

Powikłania tężca

Tężec to poważna choroba, która, mimo dostępnych metod leczenia, wciąż charakteryzuje się wysoką śmiertelnością. Według danych śmierć następuje u 30–50% chorych na tężec. Powikłania wynikające z tej choroby są zróżnicowane i mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń organizmu lub nawet śmierci.

Intensywne skurcze mięśni, będące jednym z głównych objawów tężca, mogą spowodować poważne komplikacje mechaniczne w tym nawet uszkodzenia kręgów czy żeber. Siła skurczów jest na tyle duża, że kości mogą ulec złamaniu pod wpływem nadmiernego napięcia.

Ponadto skurcze mogą zakłócać normalne funkcjonowanie wielu organów. Jednym z najbardziej poważnych zagrożeń dla życia jest wpływ nadmiernego napięcia mięśniowego na pracę serca i ciśnienie tętnicze. Może to skutkować zaburzeniami rytmu serca lub nawet zapaleniem mięśnia sercowego. Te problemy kardiologiczne zwiększają ryzyko nagłych zdarzeń sercowych, które mogą być śmiertelne.

Zapalenie płuc jest kolejnym poważnym powikłaniem, do którego dochodzi do zakażenia w wyniku przemieszczania treści żołądkowej podczas silnych skurczów mięśni oddechowych. Problemy z oddychaniem mogą także prowadzić do hipoksji, czyli niedotlenienia, które negatywnie wpływa na funkcjonowanie całego organizmu.

Krwiaki śródmięśniowe to inna kategoria powikłań, wynikających z uszkodzeń mięśni podczas długotrwałych i intensywnych skurczów. Uszkodzenia te mogą prowadzić do wewnętrznych krwawień i są trudne do leczenia, co dodatkowo komplikuje proces zdrowienia.

Należy zaznaczyć, że tężec może również powodować długotrwałe zmiany w układzie nerwowym, skutkujące chronicznymi bólami, zaburzeniami czucia, a nawet trwałymi zmianami w zachowaniu i funkcjonowaniu poznawczym.

Tężec jest chorobą, która stanowi nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla życia, ale również może prowadzić do szeregu poważnych i trwałych powikłań zdrowotnych.

Profilaktyka – szczepionka na tężec dla dzieci i dorosłych

Kluczowym elementem profilaktyki przeciwko tężcowi jest utrzymanie dobrej higieny osobistej, zwłaszcza dla osób pracujących w rolnictwie, ogrodnictwie, czy hodowli zwierząt, gdzie ryzyko zakażenia jest wyższe. Ważne jest, aby w przypadku zranienia oczyścić ranę odpowiednimi środkami antyseptycznymi. Takie zachowanie zminimalizuje ryzyko zakażenia.

Najefektywniejszym sposobem zapobiegania tężcowi jest jednak szczepienie. W Polsce, wykonanie pełnego schematu szczepienia przeciwko tej chorobie jest obowiązkowe dla dzieci i młodzieży. Używa się do tego celu szczepionki DTP (dyfteryt, tężec, krztusiec) lub szczepionek skojarzonych, które zapewniają ochronę przed kilkoma chorobami jednocześnie. Szczepionka przeciwko tężcowi jest podawana w kilku dawkach w ciągu pierwszych lat życia, a następnie zaleca się przyjmowanie dawek przypominających co 10 lat, aby utrzymać odporność na chorobę.

W przypadku osób dorosłych, które nie zostały zaszczepione w dzieciństwie lub których historia szczepień jest niepełna, zaleca się uzupełnienie szczepień zgodnie ze wskazaniami lekarza. Dawka przypominająca dla dorosłych jest szczególnie ważna, ponieważ odporność może z czasem osłabnąć, a ryzyko zakażenia wciąż pozostaje stosunkowo wysokie.

W sytuacji zranienia i podejrzenia zakażenia tężcem, szczególnie u osób, które nie są pewne swojego statusu szczepienia, zaleca się podanie swoistej antytoksyny przeciwtężcowej wraz ze szczepionką przeciwko tężcowi, co może zapobiec rozwojowi choroby.

Kompleksowa profilaktyka, obejmująca zarówno szczepienia, jak i podstawowe zasady higieny, jest najlepszą strategią ochrony przed tężcem. Regularne dawki przypominające i świadomość konieczności oczyszczenia rany po zranieniu są kluczowe dla utrzymania ochrony na wysokim poziomie.

Konsultacja merytoryczna lek. Ireneusz Markowski
Dyrektor Medyczny POLMEDDodano: 17/04/2024
Autor
POLMED Zdrowie
POLMED Zdrowie
Najpopularniejsze artykuły w kategorii Choroby
15/02/2021
Choroby, Profilaktyka
Mroczki przed oczami – czym są i o czym świadczą?

Plamki, błyski, paproszki czy muszki pojawiające się przed oczami przeważnie są zupełnie niegroźne, ale czasami mogą świadczyć o poważnej chorobie. Jakie są przyczyny występowania zmian w polu widzenia i czy da się je wyleczyć? Kiedy warto te objawy skonsultować z lekarzem?


16/05/2022
Choroby, Profilaktyka
Krwotok z nosa – przyczyny, co może oznaczać? Jak zatamować krwawienie?

Krwotoki z nosa są powszechne – bez względu na wiek i płeć. Mogą być wynikiem urazu, lub stanu chorobowego. Jakie są inne przyczyny? Co zrobić w razie krwawienia? Kiedy krwotoki powinno się skonsultować z lekarzem?


31/05/2023
Choroby
Nadciśnienie oczne – przyczyny, objawy, leczenie

Ciśnienie ​ oczne​, określane też jako ciśnienie wewnątrzgałkowe albo śródgałkowe, jest to ciśnienie wywierane przez płyn śródoczny na rogówkę i twardówkę.


Zapoznaj się z nasza ofertą:
badania na choroby weneryczne polmed
Nowość! Kup online!
Pakiet badań
Pakiet intymny – diagnostyka chorób wenerycznych
Zadbaj o swoje zdrowie intymne! Kup nasz pakiet diagnostyki chorób wenerycznych.

od 450 zł
diagnostyka prostaty polmed
Kup online!
Pakiet badań
Diagnostyka chorób prostaty
Wykonując badania zawarte w tym pakiecie sprawdzisz funkcjonowanie swoich nerek, wchodzących w skład układu moczowo-płciowego oraz prostaty. Umów wizytę w POLMED!

od 95 zł
test na endometriozę polmed
Nowość! Kup online!
Badania
Test EndoRNA na endometriozę
Test umożliwiający szybką diagnostykę endometriozy. Umów badanie w POLMED!

2400 zł
Więcej usług
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami.
Zapytaj o ofertę
Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się