Niedosłuch – jakie daje objawy i jakie wyróżniamy rodzaje niedosłuchu?

Powrót

Niedosłuch to zaburzenia słuchu. Z tego rodzaju zaburzeniem rodzi się 3 na 1000 noworodków (dotyczy to 2021 roku). Z uwagi na to, że młodzi ludzie bardzo często słuchają głośno muzyki, także i w tej grupie coraz częściej pojawiają się różnego stopnia zaburzenia słyszenia. Z uwarunkowań fizycznych wynika, że proces starzenia się słuchu (ubytek słuchu) zaczyna się już około 30 roku życia. Tym samym pogorszenie słuchu dotyczy każdego, a nie tylko ludzi w podeszłym wieku. Pogłębianie się niedosłuchu (w ciągu roku) oszacowano na 1-1,2 dB dla tonów wyższych i 0,5 dB dla tonów niższych. Jakie są przyczyny niedosłuchu, jego objawy oraz rodzaje?

Najczęściej jest tak, że to proces starzenia warunkuje wystąpienie niedosłuchu. W końcu wraz z wiekiem w ślimaku zanikają komórki słuchowe. Ich zmniejszona ilość przekłada się na niedosłuch odbiorczy. Na tym jednak nie koniec, bo narząd słuchu jest bardzo delikatny i przez to podatny na uszkodzenia. Często jest tak, że to przebyte infekcje (np. zapalenie ucha zewnętrznego) albo urazy mechaniczne (np. uszkodzenie ucha wewnętrznego) stanowią przyczynę problemów ze słuchem. W konsekwencji przyjmowania niektórych leków również może dojść do pogorszenia słuchu.

Objawy niedosłuchu – co powinno wzbudzić niepokój?

Pogorszenie słuchu daje na początku bardzo delikatne objawy. Wtedy niektóre z osób uważają, że ludzie w ich najbliższym otoczeniu mówią za cicho albo niewyraźnie. Ubytek słuchu, jeśli nie jest wrodzony, może się pogłębiać bardzo powoli.

Co powinno wzbudzić niepokój? Wszystko, co odbiega od wcześniejszej normy, czyli np.:

Klasyfikacja zaburzeń słuchu – rodzaje niedosłuchu

Niedosłuch podlega podziałowi zależnie od obranych kryteriów. Rodzaje niedosłuchu uwzględniają: moment ujawnienia się niedosłuchu, jego lokalizację, zakresu ubytku oraz jego głębokość.

Moment pojawienia się niedosłuchu

Przy wzięciu pod uwagę momentu jego ujawnienia, wyodrębnia się:

Lokalizacja uszkodzenia niedosłuchu

Przy uwzględnieniu lokalizacji uszkodzenia niedosłuch można podzielić na:

Niedosłuch przewodzeniowy

Przy tym rodzaju niedosłuchu przyczyna została zlokalizowana na odcinku, który przebiega od przewodu słuchowego zewnętrznego do okienek owalnego oraz okrągłego. W poczet charakterystycznych dla niego cech zaliczono:

Do niedosłuchu przewodzeniowego mogą się przyczynić np.: zwyrodnienie kosteczek (otoskleroza), perforacja błony bębenkowej (po urazie albo infekcji), nowotwory, choroby zapalne uszu (przede wszystkim zapalenie ucha zewnętrznego i zapalanie ucha środkowego).

Niedosłuch odbiorczy

Dla niedosłuchu odbiorczego charakterystyczny jest brak rezerwy ślimakowej. Wówczas konfiguracje audiogramu mogą być różne (zazwyczaj ubytek obejmuje tony wysokie), a dynamika słyszenia podlega ograniczeniu. Przy niedosłuchu pozaślimakowym dochodzi do znacznie bardziej zaawansowanego pogorszenia rozumienia mowy, niż mógłby na to wskazywać wynik audiometrii totalnej, a przy lokalizacji ślimakowej zachodzi wyrównanie głośności.

Istota niedosłuchu odbiorczego to zaburzenia w zakresie przetwarzania dźwięków. One są wówczas słabo słyszalne, zniekształcone albo w ogóle nie docierają do mózgu. Za tego rodzaju niedosłuch odpowiadają m.in.:

Niedosłuch mieszany

Przy niedosłuchu mieszanym występują objawy typowe dla niedosłuchu odbiorczego oraz przewodzeniowego. Natężenie danego rodzaju cechy to konsekwencja dominacji któregoś z nich.

Stopnie niedosłuchu

Gdy się uwzględnia zakres oraz głębokość ubytku słuchu dla częstotliwości 500, 1000 i 2000 (część badaczy bierze także pod uwagę 4000 Hz) niedosłuch dzieli się na:

Przyczyny niedosłuchu

Niedosłuch przewodzeniowy wrodzony to następstwo anomalii rozwojowych w obrębie ucha środkowego oraz zewnętrznego. Najczęstszymi przyczynami wrodzonego niedosłuchu odbiorczego jest uszkodzenie słuchu, przyczyny genetyczne, obciążenia o charakterze okołoprodowym i te, które powstają w czasie ciąży.

Za niedosłuch uwarunkowany genetycznie odpowiadać może część zespołu wad albo wada izolowana. Do kluczowych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu podczas rozwijającej się ciąży i w okresie okołoporodowym zalicza się: wylewy wewnątrzczaszkowe, wcześniactwo, zakażenia wewnętrzmaciczne i zażywanie leków ototoksycznych.

Do przyczyn niedosłuchu przewodzeniowego nabytego prowadzi m.in.: stan zapalny ucha środkowego albo zewnętrznego, urazy, ciało obce albo czop w przewodzie słuchowym zewnętrznym, nowotwory ucha środkowego i zewnętrznego, guzy nosowej części gardła.

Niedosłuch odbiorczy nabyty może być związany z wiekiem, urazem, przebytym zakażeniem bakteryjnym (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), wirusowym (np. grypa świnka), zażywaniem leków ototoksycznych, autoimmunologiczną chorobą ucha środkowego albo chorobą metaboliczną (np. cukrzyca).

Jak zdiagnozować niedosłuch?

Zawsze wtedy, gdy się podejrzewa niedosłuch, trzeba wykonać diagnostykę audiologiczną. Tylko w taki sposób można ustalić typ (mieszany, odbiorczy, przewodzeniowy), głębokość upośledzenia słuchu oraz miejsce, w którym doszło do jego uszkodzenia (tzw. topodiagnostyka).

Badania diagnostyczne, które są przeprowadzane przy pogorszeniu słuchu, podlegają podziałowi na dwa rodzaje:

  • metody obiektywne (słuchowe potencjały wywołane, otoemisje akustyczne, audometria impedancyjna),
  • metody psychofizyczne (np. audometria słowna).

Metody psychofizyczne są zlecane w przypadku starszych dzieci oraz osób dorosłych, a wynika to z tego, że do ich przeprowadzenia wymagany jest dobry kontakt i współpraca z pacjentem.

Metody obiektywne czynią możliwym przeprowadzenie profesjonalnej i efektywnej nieinwazyjnej oceny funkcji konkretnej partii układu słuchowego. Wówczas współpraca z pacjentem już nie jest potrzebna. Z tego powodu takie metody są stosowane w przypadku małych dzieci, osób dorosłych z  upośledzeniem umysłowym i  z uszkodzeniami pnia mózgu. Żeby ustalić miejsce uszkodzenia narządu słuchu, przeprowadza się je u pacjentów w każdym wieku.

Leczenie niedosłuchu

Za każdym razem to od stopnia niedosłuchu i od jego rodzaju uzależniony jest sposób jego leczenia. Przy niedosłuchu przewodzeniowym przyczynę diagnozuje lekarz i udaje się ją wyeliminować albo poprzez leczenie operacyjne, albo zachowawcze. Przy niedosłuchu odbiorczym przeważa leczenie zachowawcze. Przy niedosłuchu odbiorczym możliwości medycyny są ograniczone. Wówczas najczęściej proponowane jest zastosowanie protezy słuchu. Zawsze wtedy, gdy jest taka możliwość, najpierw szuka się przyczyny, która doprowadziła do wykształcenia się niedosłuchu odbiorczego.

Protezowanie narządu słuchu stosuje się po to, aby ułatwić pacjentom komunikowanie się ze światem zewnętrznym. Równie ważne jest wtedy zapobieganie procesom wstecznym w obrębie narządu słuchowego (tzw. deprywacji słuchowej).

Współcześnie jako protezy słuchu są stosowane:

Konsultacja merytoryczna lek. Ireneusz Markowski
Dyrektor Medyczny POLMED


Bibaliografia


Dodano: 18/10/2022
Autor
POLMED Zdrowie
POLMED Zdrowie
Najpopularniejsze artykuły w kategorii Choroby
05/05/2021
Choroby, Koronawirus, Porady lekarzy
Powikłania po chorobie COVID-19

22/02/2021
Badania, Choroby, Koronawirus
Koronawirus SARS-CoV-2: testy serologiczne i wymazowe

01/07/2021
Aktualności, Choroby
Telekonsultacja lekarska (teleporada) podczas urlopu

Zapoznaj się z nasza ofertą
badanie
Testy wymazowe na koronawirusa
Testy genetyczne RT-PCR potwierdzają aktywne zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 .
Jeśli potrzebujesz więcej niż jeden test ZADZWOŃ 58 355 77 44
Badania dla firm: koronawirustest@polmed.pl

od 290 zł
badanie
Testy na przeciwciała koronawirusa
Testy serologiczne to testy wykrywające w organizmie człowieka obecność i rodzaj przeciwciał wytworzonych przez układ immunologiczny człowieka zakażonego koronawirusem SARS-CoV-2. Pokazują też nabytą odporność po przechorowaniu COVID-19 lub po szczepieniu. Jeśli potrzebujesz więcej niż jeden test: ZADZWOŃ 58 355 77 44.
Badania dla firm: koronawirustest@polmed.pl

od 110 zł
badanie
Pakiet badań dla ozdrowieńców - powikłania COVID-19
Wiesz lub podejrzewasz, że przebyłeś zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2? Gorzej tolerujesz wysiłek lub odczuwasz inne nietypowe dolegliwości? Masz gorszą kondycję psychiczną? Sprawdź, czy nie jest to skutek powikłań po przebytej chorobie. Skorzystaj z pakietu badań dla ozdrowieńców COVID-19.

od 599 zł
Więcej usług
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami.
Zapytaj o ofertę
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się