Potworniak – czym jest? Rozpoznanie i leczenie potworniaków

Powrót

Potworniaki (łac. teratoma) to stosunkowo rzadko występujące nowotwory – w dużej mierze wciąż stanowią one zagadkę dla badaczy. Należą do grupy nowotworów germinalnych, inaczej określanych jako zarodkowe. Wywodzą się bowiem z komórek rozrodczych, choć ich budowa histologiczna (czyli budowa tkanek) jest bardzo zmienna. Zwykle są zlokalizowane w gonadach, tzn. jajnikach i jądrach – choć nie tylko. Co jednak najważniejsze, większość potworniaków to nowotwory łagodne, a każdy ich rodzaj można skutecznie leczyć. [1].  

Spis treści:  

   

Czym są potworniaki?   

Już sama nazwa – potworniaki – przeraża wiele osób. Na szczęście, w dużej większości są to nowotwory łagodne. Jak zostało wspomniane, wywodzą się one z komórek zarodkowych, a konkretnie – ze wszystkich listków zarodkowych. Wyróżnia się trzy listki zarodkowe: ektodermę, mezodermę i endodermę – to właśnie one dają początek tkankom, mogąc różnicować się na wszystkie ich rodzaje (stąd też określa się je jako „wielopotencjalne”). Jest to o tyle istotne, że w dużej mierze to, z jakich tkanek złożony jest dany guz, decyduje o jego zachowaniu.  

Potworniaki mogą mieć różną budowę wewnętrzną. Dużą część stanowią zmiany torbielowate, rzadziej pojawiają się guzy lite – to właśnie one zazwyczaj są zmianami o charakterze złośliwym. Co ciekawe, najczęściej potworniaki złośliwe występują u młodych dorosłych (przeważają tu mężczyźni), rozwijają się szybko i mogą wydzielać określone związki, jak np. hormon beta hCG (wydzielany przez komórki trofoblastu  - to właśnie poziom tego hormonu w moczu bada się, wykonując domowe testy ciążowe) czy białko, wytwarzane zwykle przez płód, czyli alfa-fetoproteinę (AFP). Tego typu substancje nazywa się markerami, ponieważ pozwalają one nie tylko rozpoznać nieprawidłowości, lecz także monitorować postępy w leczeniu.  

Jeśli jednak chodzi o występowanie potworniaków – niezależnie od tego, czy są to zmiany złośliwe, czy łagodne – pojawiają się z niemal taką samą częstotliwością u obu płci. Zazwyczaj u ludzi młodych, w tym także u dzieci (szczyt wykrywania potworniaków obserwuje się u pacjentów w wieku 1-6 lat, a następnie u nastolatków i wspomnianych już młodych dorosłych). Najczęściej potworniaki pojawiają się w gruczołach rozrodczych, czyli są to guzy jajnika lub jąder. Rzadziej występują w śródpiersiu, przestrzeni zaotrzewnowej, wzdłuż kręgosłupa, pęcherzu moczowym czy wątrobie. Jeszcze bardziej sporadyczne przypadki dotyczą występowania opisywanych tu zmian w nosogardzieli lub centralnym układzie nerwowym. Warto również wiedzieć, że potworniaki mogą osiągać naprawdę duże rozmiary (średnicę kilkunastu cm), choć zwykle charakteryzują się przy tym powolnym tempem wzrostu. Jeśli zaś chodzi o przyczyny ich powstawania, wciąż nie są one do końca poznane, choć podkreśla się ważną rolę nieprawidłowości w cyklu podziałów komórkowych [1,4].  

Rodzaje potworniaków   

Istnieje kilka podziałów potworniaków, lecz przede wszystkim należy wyróżnić następujące rodzaje tego typu guzów:  

 • Potworniaki niedojrzałe – zazwyczaj obserwuje się je u dzieci oraz młodszych osób. W ich skład wchodzą niedojrzałe tkanki, czyli takie, których funkcje nie zostały jeszcze określone. Niestety, bardzo często ulegają zezłośliwieniu, a im mniej dojrzałe znajdują się w nich komórki, tym prawdopodobieństwo wystąpienia zezłośliwienia jest wyższe.  
 • Potworniaki dojrzałe – zwykle mają łagodny charakter, a stworzone są z dojrzałych tkanek (takich, które są już całkowicie zróżnicowane, jak np. skóra czy zęby). Przykładem potworniaka dojrzałego jest torbiel skórzasta (wewnątrz wypełniona tłustą, żółtawą masą, w której znajdują się także np. włosy, gruczoły łojowe czy potowe).  

Poza tym, należy wspomnieć także o guzach litych (zbudowanych z komórek wszystkich trzech listków zarodkowych), torbielowatych (cechują się regularnością zarysów, nie pojawiają się nacieki na sąsiednich strukturach, a ich wzrost jest bardzo powolny lub w ogóle się go nie obserwuje) oraz potworniakach jednotkankowych, jak np. wole jajnika (przypominają budową tarczycę i produkują przypisane jej hormony) [1]. Warto wiedzieć, że zarówno w tkankach potworniaków dojrzałych, jak i niedojrzałych, mogą rozwinąć się inne nowotwory złośliwe, stąd też niezwykle istotne jest postawienie odpowiedniej diagnozy i ewentualne usunięcie zmian. Co więcej, potworniaki łagodne mogą ulec zezłośliwieniu, co dotyczy zarówno przypadków pierwotnego guza, jak i np. jego wznowy [2].  

Potworniak – rodzaje

Rozpoznanie potworniaka jest o tyle trudne, że nawet w około 60 proc. tego typu zmiany nie dają objawów. Często zatem wykrywa się je w badaniach profilaktycznych, takich jak np. rutynowe badanie USG narządów rodnych u kobiet. Jeśli jednak pacjent lub pacjentka odczuwają jakiekolwiek symptomy, ich rodzaj zależny jest przede wszystkim od lokalizacji guza, stopnia zaawansowania zmiany oraz ewentualnych przerzutów.  

Co ważne, często nie są to objawy oczywiste. Przykładowo, potworniaki, znajdujące się w śródpiersiu, mogą zwiększać częstotliwość infekcji układu oddechowego – a trzeba przyznać, że zwykle standardowego przeziębienia nie łączy się z tak poważnym problemem. Pojawić się może także np. zespół żyły głównej górnej, co może skutkować chociażby obrzękami (zwłaszcza twarzy oraz górnych kończyn), a także poszerzeniem się żył klatki piersiowej. Jest to skutkiem nacisku na sąsiadujące z guzem żyły, do którego dochodzi zwykle w momencie rozrostu zmiany.  

Niezwykle istotną kwestią jest także fakt, że potworniaki mogą być zbudowane z komórek, które w fizjologicznych warunkach powinny budować np. nadnercza czy tarczycę, czyli jedne z kluczowych narządów układu hormonalnego. W związku z tym, mogą one w znaczący sposób oddziaływać na całą gospodarkę hormonalną. Problemy w tym zakresie mogą zaś dawać naprawdę bardzo zróżnicowane symptomy, co – jak łatwo wnioskować – silnie utrudnia diagnostykę i może opóźniać znalezienie prawdziwej przyczyny pojawiających się zaburzeń.  

Potworniak jajnika   

W przypadku guza jajnika, może pojawić się powiększenie obwodu brzucha, choć zwykle występuje ono dopiero w zaawansowanym stadium choroby, gdy zmiana osiąga już spore rozmiary. We wczesnym stadium, przede wszystkim wskazuje się zaś na następujące symptomy:  

 • ból lub dyskomfort w podbrzuszu,  
 • wzdęcia,  
 • krwawienie z dróg rodnych (niezwiązane z menstruacją),  
 • nudności,  
 • ból sąsiednich narządów, który wynika z ucisku na ich tkanki (np. guz jajnika może powodować ucisk ma drogi moczowe, czego skutkiem bywa m.in. konieczność częstego oddawania moczu),  
 • objawy „ostrego brzucha”, czyli bardzo silny ból, który może wiązać się ze skrętem jajnika.  

Warto przy tym zauważyć, że w powyższym opisie nigdzie nie pojawia się określenie „rak jajnika”. Należy bowiem pamiętać, że nie każdy nowotwór jajnika będzie rakiem, choć jednocześnie każdy rak jest nowotworem (co dotyczy także zmian, pojawiających się w innych obszarach organizmu).  

Potworniak jąder   

W pewnym sensie można uznać, że potworniaki jąder są łatwiejsze do wykrycia niż te, występujące w kobiecych gonadach. Wszystko dlatego, że zmiany, dotyczące jąder, zwykle są szybciej widoczne(zmianie ulega np. ich rozmiar czy struktura), niż te powstające na jajnikach (jak to zostało wspomniane, mogą bardzo długo wzrastać niezauważone, a powłoki brzuszne uwypuklają się zwykle dopiero w momencie, gdy guz osiągnie już duże rozmiary) [2]. U mężczyzn zaleca się diagnostykę, jeśli zauważalne są:   

 • powiększone jądra,  
 • wyczuwalny guz w obszarze jądra,  
 • uczucie zwiększonego ciężaru jądra,  
 • uczucie gromadzącego się płynu w mosznie,  
 • dyskomfort w obszarze jądra, np. uczucie rozpierania.  

Co istotne, w przypadku potworniaków, rzadko stwierdza się ewentualne zmiany skórne na jądrach lub ich bolesność.  

Diagnostyka potworniaków – jakie badania mogą być konieczne?   

Rozpoznanie potworniaków opiera się na co najmniej kilku metodach. Po pierwsze, ważna jest obserwacja – jeśli pojawiają się widoczne guzy lub zgrubienia na ciele, których dotąd nie było, konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska. Po drugie, niektóre guzy mogą być wyczuwalne w badaniu palpacyjnym, jakim jest np. badanie ginekologiczne, które niejednokrotnie stanowi podstawę w diagnostyce nowotworów jajnika – należy zatem pamiętać o regularnych badaniach profilaktycznych. Po trzecie, jeśli chodzi o pozostałe metody diagnostyki, pomocne są zarówno badania obrazowe, jak i biochemiczne.  

Wśród badań obrazowych wymienia się m.in. RTG, USG, rezonans magnetyczny oraz tomografię komputerową (TK). To ostatnie badanie wykazuje dużą czułość i pozwala bardzo precyzyjnie ocenić wielkość zmian, ewentualne nacieki na sąsiednie tkanki, a także dać wskazówki względem leczenia operacyjnego (lub wskazać, czy jest ono możliwe). Co ważne, zwykle specjaliści nie mają w takich przypadkach problemu z rozpoznaniem otrzymanych wyników, ponieważ obraz potworniaków, jaki przedstawia tomografia komputerowa, jest bardzo charakterystyczny (są to struktury o grubych ścianach, a wewnątrz widoczne sązwapnienia, np. fragmenty tkanek zębów czy kości) [1].  

Jeśli chodzi zaś o badania laboratoryjne, wskazana może okazać się ocena opisanych już wcześniej markerów, w tym np. AFP, beta hCG, CEA (antygenu karcinoembrionalnego), LDH (dehydrogenazy mleczanowej) czy CA125 (marker raka jajnika) – w celu ich sprawdzenia, przeprowadza się standardowe badanie krwi. Generalnie jednak finalnym potwierdzeniem rozpoznania zawsze jest wynik badania histopatologicznego zmiany (usuniętej lub wycinka pobranego w przebiegu biopsji) [2].  

Leczenie potworniaków   

Sposoby leczenia potworniaków zawsze dostosowywane są do indywidualnych przypadków. Bardzo ważna jest przede wszystkim ocena histopatologiczna – jeśli wykluczy ona złośliwy charakter guza, często wystarczy po prostu jego chirurgiczne usunięcie. Co ważne, tego typu guzy usuwa się z tzw. marginesem onkologicznym. Oznacza to, że poza tkankami zmienionymi, wycina się także niewielki margines tkanki zdrowej. Warto przy tym podkreślić, że tego typu zabiegi wykonuje się zarówno technikami klasycznymi, jak i laparoskopowo (w zależności od indywidualnych wskazań, możliwości etc.).  

W przypadku potworniaków złośliwych, konieczne są także dodatkowe terapie, zwłaszcza chemio- lub radioterapia, które pozwalają całkowicie usunąć zagrażające zdrowiu komórki nowotworowe. Tę drugą metodę stosuje się rzadziej, często np. dopiero w przypadku braku odpowiedzi na chemioterapię. Co równie ważne, nieraz chemioterapia przybiera formę przed- i pooperacyjną (pierwsza często np. pozwala ograniczyć wielkość guza, co może ułatwić lub  umożliwić  przeprowadzenie interwencji chirurgicznej).  

Potworniaki – co warto o nich wiedzieć?   

Czy potworniaki dają przerzuty?   

Niestety, potworniaki mogą dawać przerzuty. Dotyczy to przede wszystkim nowotworów złośliwych. W takim przypadku najczęściej obserwuje się objawy, pochodzące już nie tylko z pierwotnego źródła, lecz także z innych zmienionych chorobowo miejsc.  

Czy potworniaki nawracają?   

Potworniaki mogą nawracać, zwłaszcza jeśli podczas usuwania pierwotnego guza nie pozbyto się wszystkich ognisk nowotworowych. Niektóre dane wskazują, iż nawrót zwykle występuje w okresie do 2 lat od pierwszego usunięcia zmiany.  

Czy potworniaki są wyleczalne?   

Tak, potworniaki są jak najbardziej wyleczalne, co dotyczy zarówno zmian łagodnych, jak i tych złośliwych. Dla skuteczności leczenia bardzo ważne jest jednak szybkie ich rozpoznanie, dlatego warto wykonywać odpowiednie badania nie tylko w momencie wystąpienia niepokojących objawów, lecz także profilaktycznie (jak wskazano wcześniej, nawet 60 proc. potworniaków może nie dawać żadnych symptomów i wykrywa się je przypadkowo).  Dodano: 20/09/2023
Autor
POLMED Zdrowie
POLMED Zdrowie
Najpopularniejsze artykuły w kategorii Choroby
15/02/2021
Choroby, Profilaktyka
Mroczki przed oczami – czym są i o czym świadczą?

Plamki, błyski, paproszki czy muszki pojawiające się przed oczami przeważnie są zupełnie niegroźne, ale czasami mogą świadczyć o poważnej chorobie. Jakie są przyczyny występowania zmian w polu widzenia i czy da się je wyleczyć? Kiedy warto te objawy skonsultować z lekarzem?


16/05/2022
Choroby, Profilaktyka
Krwotok z nosa – przyczyny, co może oznaczać? Jak zatamować krwawienie?

Krwotoki z nosa są powszechne – bez względu na wiek i płeć. Mogą być wynikiem urazu, lub stanu chorobowego. Jakie są inne przyczyny? Co zrobić w razie krwawienia? Kiedy krwotoki powinno się skonsultować z lekarzem?


31/05/2023
Choroby
Nadciśnienie oczne – przyczyny, objawy, leczenie

Ciśnienie ​ oczne​, określane też jako ciśnienie wewnątrzgałkowe albo śródgałkowe, jest to ciśnienie wywierane przez płyn śródoczny na rogówkę i twardówkę.


Zapoznaj się z nasza ofertą:
badania na choroby weneryczne polmed
Nowość! Kup online!
Pakiet badań
Pakiet intymny – diagnostyka chorób wenerycznych
Zadbaj o swoje zdrowie intymne! Kup nasz pakiet diagnostyki chorób wenerycznych.

od 450 zł
diagnostyka prostaty polmed
Kup online!
Pakiet badań
Diagnostyka chorób prostaty
Wykonując badania zawarte w tym pakiecie sprawdzisz funkcjonowanie swoich nerek, wchodzących w skład układu moczowo-płciowego oraz prostaty. Umów wizytę w POLMED!

od 95 zł
test na endometriozę polmed
Nowość! Kup online!
Badania
Test EndoRNA na endometriozę
Test umożliwiający szybką diagnostykę endometriozy. Umów badanie w POLMED!

2400 zł
Więcej usług
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami.
Zapytaj o ofertę
Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się