Potworniaki – czym są i jak je leczyć?

Powrót

Potworniaki (łac. teratoma) to stosunkowo rzadko występujące nowotwory – w dużej mierze wciąż stanowią one zagadkę dla badaczy. Należą do grupy nowotworów germinalnych, inaczej określanych jako zarodkowe. Wywodzą się bowiem z komórek rozrodczych, choć ich budowa histologiczna (czyli budowa tkanek) jest bardzo zmienna. Zwykle są zlokalizowane w gonadach, tzn. jajnikach i jądrach – choć nie tylko. Co jednak najważniejsze, większość potworniaków to nowotwory łagodne, a każdy ich rodzaj można skutecznie leczyć. [1].  

Spis treści:  

   

Czym są potworniaki?   

Już sama nazwa – potworniaki – przeraża wiele osób. Na szczęście, w dużej większości są to nowotwory łagodne. Jak zostało wspomniane, wywodzą się one z komórek zarodkowych, a konkretnie – ze wszystkich listków zarodkowych. Wyróżnia się trzy listki zarodkowe: ektodermę, mezodermę i endodermę – to właśnie one dają początek tkankom, mogąc różnicować się na wszystkie ich rodzaje (stąd też określa się je jako „wielopotencjalne”). Jest to o tyle istotne, że w dużej mierze to, z jakich tkanek złożony jest dany guz, decyduje o jego zachowaniu.  

Potworniaki mogą mieć różną budowę wewnętrzną. Dużą część stanowią zmiany torbielowate, rzadziej pojawiają się guzy lite – to właśnie one zazwyczaj są zmianami o charakterze złośliwym. Co ciekawe, najczęściej potworniaki złośliwe występują u młodych dorosłych (przeważają tu mężczyźni), rozwijają się szybko i mogą wydzielać określone związki, jak np. hormon beta hCG (wydzielany przez komórki trofoblastu  - to właśnie poziom tego hormonu w moczu bada się, wykonując domowe testy ciążowe) czy białko, wytwarzane zwykle przez płód, czyli alfa-fetoproteinę (AFP). Tego typu substancje nazywa się markerami, ponieważ pozwalają one nie tylko rozpoznać nieprawidłowości, lecz także monitorować postępy w leczeniu.  

Jeśli jednak chodzi o występowanie potworniaków – niezależnie od tego, czy są to zmiany złośliwe, czy łagodne – pojawiają się z niemal taką samą częstotliwością u obu płci. Zazwyczaj u ludzi młodych, w tym także u dzieci (szczyt wykrywania potworniaków obserwuje się u pacjentów w wieku 1-6 lat, a następnie u nastolatków i wspomnianych już młodych dorosłych). Najczęściej potworniaki pojawiają się w gruczołach rozrodczych, czyli są to guzy jajnika lub jąder. Rzadziej występują w śródpiersiu, przestrzeni zaotrzewnowej, wzdłuż kręgosłupa, pęcherzu moczowym czy wątrobie. Jeszcze bardziej sporadyczne przypadki dotyczą występowania opisywanych tu zmian w nosogardzieli lub centralnym układzie nerwowym. Warto również wiedzieć, że potworniaki mogą osiągać naprawdę duże rozmiary (średnicę kilkunastu cm), choć zwykle charakteryzują się przy tym powolnym tempem wzrostu. Jeśli zaś chodzi o przyczyny ich powstawania, wciąż nie są one do końca poznane, choć podkreśla się ważną rolę nieprawidłowości w cyklu podziałów komórkowych [1,4].  

Rodzaje potworniaków   

Istnieje kilka podziałów potworniaków, lecz przede wszystkim należy wyróżnić następujące rodzaje tego typu guzów:  

 • Potworniaki niedojrzałe – zazwyczaj obserwuje się je u dzieci oraz młodszych osób. W ich skład wchodzą niedojrzałe tkanki, czyli takie, których funkcje nie zostały jeszcze określone. Niestety, bardzo często ulegają zezłośliwieniu, a im mniej dojrzałe znajdują się w nich komórki, tym prawdopodobieństwo wystąpienia zezłośliwienia jest wyższe.  
 • Potworniaki dojrzałe – zwykle mają łagodny charakter, a stworzone są z dojrzałych tkanek (takich, które są już całkowicie zróżnicowane, jak np. skóra czy zęby). Przykładem potworniaka dojrzałego jest torbiel skórzasta (wewnątrz wypełniona tłustą, żółtawą masą, w której znajdują się także np. włosy, gruczoły łojowe czy potowe).  

Poza tym, należy wspomnieć także o guzach litych (zbudowanych z komórek wszystkich trzech listków zarodkowych), torbielowatych (cechują się regularnością zarysów, nie pojawiają się nacieki na sąsiednich strukturach, a ich wzrost jest bardzo powolny lub w ogóle się go nie obserwuje) oraz potworniakach jednotkankowych, jak np. wole jajnika (przypominają budową tarczycę i produkują przypisane jej hormony) [1]. Warto wiedzieć, że zarówno w tkankach potworniaków dojrzałych, jak i niedojrzałych, mogą rozwinąć się inne nowotwory złośliwe, stąd też niezwykle istotne jest postawienie odpowiedniej diagnozy i ewentualne usunięcie zmian. Co więcej, potworniaki łagodne mogą ulec zezłośliwieniu, co dotyczy zarówno przypadków pierwotnego guza, jak i np. jego wznowy [2].  

Objawy potworniaków   

Rozpoznanie potworniaka jest o tyle trudne, że nawet w około 60 proc. tego typu zmiany nie dają objawów. Często zatem wykrywa się je w badaniach profilaktycznych, takich jak np. rutynowe badanie USG narządów rodnych u kobiet. Jeśli jednak pacjent lub pacjentka odczuwają jakiekolwiek symptomy, ich rodzaj zależny jest przede wszystkim od lokalizacji guza, stopnia zaawansowania zmiany oraz ewentualnych przerzutów.  

Co ważne, często nie są to objawy oczywiste. Przykładowo, potworniaki, znajdujące się w śródpiersiu, mogą zwiększać częstotliwość infekcji układu oddechowego – a trzeba przyznać, że zwykle standardowego przeziębienia nie łączy się z tak poważnym problemem. Pojawić się może także np. zespół żyły głównej górnej, co może skutkować chociażby obrzękami (zwłaszcza twarzy oraz górnych kończyn), a także poszerzeniem się żył klatki piersiowej. Jest to skutkiem nacisku na sąsiadujące z guzem żyły, do którego dochodzi zwykle w momencie rozrostu zmiany.  

Niezwykle istotną kwestią jest także fakt, że potworniaki mogą być zbudowane z komórek, które w fizjologicznych warunkach powinny budować np. nadnercza czy tarczycę, czyli jedne z kluczowych narządów układu hormonalnego. W związku z tym, mogą one w znaczący sposób oddziaływać na całą gospodarkę hormonalną. Problemy w tym zakresie mogą zaś dawać naprawdę bardzo zróżnicowane symptomy, co – jak łatwo wnioskować – silnie utrudnia diagnostykę i może opóźniać znalezienie prawdziwej przyczyny pojawiających się zaburzeń.  

Potworniak jajnika   

W przypadku guza jajnika, może pojawić się powiększenie obwodu brzucha, choć zwykle występuje ono dopiero w zaawansowanym stadium choroby, gdy zmiana osiąga już spore rozmiary. We wczesnym stadium, przede wszystkim wskazuje się zaś na następujące symptomy:  

 • ból lub dyskomfort w podbrzuszu,  
 • wzdęcia,  
 • krwawienie z dróg rodnych (niezwiązane z menstruacją),  
 • nudności,  
 • ból sąsiednich narządów, który wynika z ucisku na ich tkanki (np. guz jajnika może powodować ucisk ma drogi moczowe, czego skutkiem bywa m.in. konieczność częstego oddawania moczu),  
 • objawy „ostrego brzucha”, czyli bardzo silny ból, który może wiązać się ze skrętem jajnika.  

Warto przy tym zauważyć, że w powyższym opisie nigdzie nie pojawia się określenie „rak jajnika”. Należy bowiem pamiętać, że nie każdy nowotwór jajnika będzie rakiem, choć jednocześnie każdy rak jest nowotworem (co dotyczy także zmian, pojawiających się w innych obszarach organizmu).  

Potworniak jąder   

W pewnym sensie można uznać, że potworniaki jąder są łatwiejsze do wykrycia niż te, występujące w kobiecych gonadach. Wszystko dlatego, że zmiany, dotyczące jąder, zwykle są szybciej widoczne(zmianie ulega np. ich rozmiar czy struktura), niż te powstające na jajnikach (jak to zostało wspomniane, mogą bardzo długo wzrastać niezauważone, a powłoki brzuszne uwypuklają się zwykle dopiero w momencie, gdy guz osiągnie już duże rozmiary) [2]. U mężczyzn zaleca się diagnostykę, jeśli zauważalne są:   

 • powiększone jądra,  
 • wyczuwalny guz w obszarze jądra,  
 • uczucie zwiększonego ciężaru jądra,  
 • uczucie gromadzącego się płynu w mosznie,  
 • dyskomfort w obszarze jądra, np. uczucie rozpierania.  

Co istotne, w przypadku potworniaków, rzadko stwierdza się ewentualne zmiany skórne na jądrach lub ich bolesność.  

Diagnostyka potworniaków – jakie badania mogą być konieczne?   

Rozpoznanie potworniaków opiera się na co najmniej kilku metodach. Po pierwsze, ważna jest obserwacja – jeśli pojawiają się widoczne guzy lub zgrubienia na ciele, których dotąd nie było, konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska. Po drugie, niektóre guzy mogą być wyczuwalne w badaniu palpacyjnym, jakim jest np. badanie ginekologiczne, które niejednokrotnie stanowi podstawę w diagnostyce nowotworów jajnika – należy zatem pamiętać o regularnych badaniach profilaktycznych. Po trzecie, jeśli chodzi o pozostałe metody diagnostyki, pomocne są zarówno badania obrazowe, jak i biochemiczne.  

Wśród badań obrazowych wymienia się m.in. RTG, USG, rezonans magnetyczny oraz tomografię komputerową (TK). To ostatnie badanie wykazuje dużą czułość i pozwala bardzo precyzyjnie ocenić wielkość zmian, ewentualne nacieki na sąsiednie tkanki, a także dać wskazówki względem leczenia operacyjnego (lub wskazać, czy jest ono możliwe). Co ważne, zwykle specjaliści nie mają w takich przypadkach problemu z rozpoznaniem otrzymanych wyników, ponieważ obraz potworniaków, jaki przedstawia tomografia komputerowa, jest bardzo charakterystyczny (są to struktury o grubych ścianach, a wewnątrz widoczne sązwapnienia, np. fragmenty tkanek zębów czy kości) [1].  

Jeśli chodzi zaś o badania laboratoryjne, wskazana może okazać się ocena opisanych już wcześniej markerów, w tym np. AFP, beta hCG, CEA (antygenu karcinoembrionalnego), LDH (dehydrogenazy mleczanowej) czy CA125 (marker raka jajnika) – w celu ich sprawdzenia, przeprowadza się standardowe badanie krwi. Generalnie jednak finalnym potwierdzeniem rozpoznania zawsze jest wynik badania histopatologicznego zmiany (usuniętej lub wycinka pobranego w przebiegu biopsji) [2].  

Leczenie potworniaków   

Sposoby leczenia potworniaków zawsze dostosowywane są do indywidualnych przypadków. Bardzo ważna jest przede wszystkim ocena histopatologiczna – jeśli wykluczy ona złośliwy charakter guza, często wystarczy po prostu jego chirurgiczne usunięcie. Co ważne, tego typu guzy usuwa się z tzw. marginesem onkologicznym. Oznacza to, że poza tkankami zmienionymi, wycina się także niewielki margines tkanki zdrowej. Warto przy tym podkreślić, że tego typu zabiegi wykonuje się zarówno technikami klasycznymi, jak i laparoskopowo (w zależności od indywidualnych wskazań, możliwości etc.).  

W przypadku potworniaków złośliwych, konieczne są także dodatkowe terapie, zwłaszcza chemio- lub radioterapia, które pozwalają całkowicie usunąć zagrażające zdrowiu komórki nowotworowe. Tę drugą metodę stosuje się rzadziej, często np. dopiero w przypadku braku odpowiedzi na chemioterapię. Co równie ważne, nieraz chemioterapia przybiera formę przed- i pooperacyjną (pierwsza często np. pozwala ograniczyć wielkość guza, co może ułatwić lub  umożliwić  przeprowadzenie interwencji chirurgicznej).  

Potworniaki – co warto o nich wiedzieć?   

 • Czy potworniaki dają przerzuty?   

Niestety, potworniaki mogą dawać przerzuty. Dotyczy to przede wszystkim nowotworów złośliwych. W takim przypadku najczęściej obserwuje się objawy, pochodzące już nie tylko z pierwotnego źródła, lecz także z innych zmienionych chorobowo miejsc.  

 • Czy potworniaki nawracają?   

Potworniaki mogą nawracać, zwłaszcza jeśli podczas usuwania pierwotnego guza nie pozbyto się wszystkich ognisk nowotworowych. Niektóre dane wskazują, iż nawrót zwykle występuje w okresie do 2 lat od pierwszego usunięcia zmiany.  

 • Czy potworniaki są wyleczalne?   

Tak, potworniaki są jak najbardziej wyleczalne, co dotyczy zarówno zmian łagodnych, jak i tych złośliwych. Dla skuteczności leczenia bardzo ważne jest jednak szybkie ich rozpoznanie, dlatego warto wykonywać odpowiednie badania nie tylko w momencie wystąpienia niepokojących objawów, lecz także profilaktycznie (jak wskazano wcześniej, nawet 60 proc. potworniaków może nie dawać żadnych symptomów i wykrywa się je przypadkowo).  

  

  

Źródła:  

 1. Kuniej T. i in., Obraz radiologiczny dużego potworniaka śródpiersia przedniego, Pol J Radiol 2006, 71(4): 93-95.  
 1. Niedzielski J. i in., Potworniaki u dzieci – ryzyko przemiany złośliwej, Chirurgia Polska 2004, 6(1), 27-36.  
 1. Stachowicz N., Morawska D., Kotarski J., Diagnostyka obrazowa nowotworów germinalnych i gonadalnych, Curr. Gynecol. Oncol. 2011, 9 (1), p. 47-50.  
 1. Rogoziński P., Duży potworniak śródpiersia przedniego – powikłanie diagnostyki inwazyjnej, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2012, 3: 334–339.  
 1. Adamkiewicz-Drożyńska E. i in., Standardy postępowania diagnostycznego w pozaczaszkowych guzach germinalnych u dzieci, Przegląd Pediatryczny 2019, Vol. 48/ No. 3/116-128 .  

Dodano: 20/09/2023
Autor
POLMED Zdrowie
POLMED Zdrowie
Najpopularniejsze artykuły w kategorii Dieta
19/12/2022
Dieta, Badania, Choroby
Wrzody żołądka i dwunastnicy – czym się charakteryzują i jak je wyleczyć?

Wrzody żołądka i dwunastnicy to najczęstszą choroba przewodu pokarmowego. Wrzody są to ubytki w błonie śluzowej, zazwyczaj spowodowane błędami żywieniowymi, paleniem tytoniu, narażeniem na stres, zakażeniem Helicobacter pylori, przyjmowaniem niesteroidowych lub sterydowych leków przeciwzapalnych.
Według szacunków lekarzy, wrzody żołądka czy też dwunastnicy dotyczą 5-10 proc. populacji. 


10/02/2023
Dieta, Choroby
Kamienie w pęcherzyku żółciowym – czy są groźne?

Kamienie żółciowe to złogi powstające w pęcherzyku oraz przewodach żółciowych. Prowadzą one do kamicy pęcherzyka żółciowego, jednej z najczęstszych chorób przewodu pokarmowego w Europie, objawiającej się silnym, napadowym bólem określanym mianem kolki żółciowej. Kamienie które powstają w drogach żółciowych i nie przedostają się do pęcherzyka żółciowego mogą powodować rzadszą postać kamicy żółciowej – kamicę przewodową. Jak postępować w przypadku kamieni w pęcherzyku żółciowym? Czy można ich uniknąć i czy zawsze konieczna jest operacja? 


29/05/2020
Dieta, Styl życia
Układ pokarmowy – jak zadbać o trawienie?

Zapoznaj się z nasza ofertą
Pakiet badań
Badania mikroflory jelitowej (z kału)
Badania w kierunku alergii pokarmowej

od 490 zł
badanie
Diagnostyka celiakii
Sprawdź czy cierpisz na nietolerancję glutenu.

od 210 zł
Pakiet badań
Pakiet badań genetycznych serce i choroby zakrzepowo-zatorowe
Zadbaj o swoje serce już dziś!

od 599 zl
Więcej usług
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami.
Zapytaj o ofertę
Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się