Okulista – wskazania do wizyty, najczęstsze choroby oczu

Powrót

Wzrok jest jednym ze zmysłów, umożliwiających nam komunikację ze światem zewnętrznym. Dzięki niemu dostrzegamy otaczających nas ludzi, przedmioty i miejsca. Ponadto, wzrok gwarantuje możliwość przemieszczania się w przestrzeni, stanowiąc dopełnienie pozostałych zmysłów, którymi są: słuch, węch, smak oraz dotyk. Zestawienie pełnego repertuaru poprawnie działających zmysłów stwarza szansę na prowadzenie harmonijnego, zbilansowanego życia. Wady wrodzone, upływający czas bądź też najróżniejsze zdarzenia losowe sprawiają jednak, że nasze oczy zaczynają wymagać leczenia, które zaproponuje, zleci i przeprowadzi okulista.  

Z tego artykułu dowiesz się:  

 1. Czym zajmuje się okulista?  
 2. Wizyta u okulisty – jaki jest jej przebieg?  
 3. Jakie badania okulistyczne wyróżniamy?  
 4. Jakie są najczęściej diagnozowane choroby narządu wzroku?  
 5. Kiedy należy udać się na wizytę okulistyczną?  
 6. Czy do okulisty niezbędne jest skierowanie?  
 7. Jaka jest cena wizyty u okulisty?  

Czym zajmuje się okulista?  

Lekarz okulista zajmuje się diagnozowaniem wszelkich schorzeń, związanych z narządem wzroku. Ponadto okulista prowadzi działania profilaktyczne, zmierzające do tego, aby wady wzroku pacjentów nie pogłębiały się. Do zadań okulisty należy również przyjmowanie młodszych pacjentów, usuwanie ciał obcych z oka, a także wypisywanie recept oraz dobór właściwych soczewek kontaktowych bądź okularów. Zanim jednak okulista będzie mógł podejmować wszystkie wyżej wymienione zadania, musi ukończyć specjalizację okulistyczną, poprzedzoną zdobyciem dyplomu na kierunku lekarskim. Zdobyta wiedza i doświadczenie w zakresie okulistyki umożliwią specjaliście nie tylko ustalanie spersonalizowanej ścieżki leczenia pacjenta, lecz także pozwolą na przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych na gałce ocznej.  

Czym zajmuje się okulista dziecięcy?  

Okulista dziecięcy zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób narządu wzroku u dzieci i niemowląt. Pierwsza wizyta u okulisty dziecięcego powinna odbyć się, gdy pociecha ukończy 3. miesiąc życia. Wywiad lekarski polega wówczas na ustaleniu tego, czy ruchomość gałek ocznych jest prawidłowa i czy u pacjenta nie pojawił się zez. Jeżeli mały pacjent jest w pełni zdrowy, to okulista dziecięcy zleca kolejne regularne badania kontrolne, które umożliwią wykrycie wszelkich nieprawidłowości we wczesnym etapie ich rozwoju.  

Przebieg wizyty u okulisty  

Okulista, w zależności od indywidualnego przypadku pacjenta, będzie działał tak, aby możliwie jak najlepiej pomóc mu zaradzić dolegliwościom, z którymi pojawił się w gabinecie okulistycznym. Konsultacja okulistyczna przebiega zwykle według ustalonego schematu, w którym pierwszą czynnością podejmowaną przez lekarza jest przeprowadzenie wywiadu lekarskiego, czyli dokładnego zapoznania się z indywidualnym przypadkiem pacjenta.   

Podczas wizyty specjalista musi odbyć szczegółową rozmowę na temat zaobserwowanych problemów związanych z narządem wzroku, a następnie dokonać kompleksowego wywiadu, w którym zostaną określone takie aspekty, jak: przebieg dotychczasowych chorób, schorzenia przewlekłe czy podejmowane wcześniej metody leczenia narządu wzroku.  

Badanie ostrości wzroku  

Ponadto, standardową procedurą, przeprowadzaną w trakcie wizyty w gabinecie okulistycznym, jest badanie ostrości wzroku, wykonywane przy użyciu tablicy Snellena (zawierającej kolejno zmniejszające się litery oraz cyfry, w kierunku od góry do dołu), bądź z wykorzystaniem pomiarów komputerowych. Wspomniane badanie okulistyczne pozwala na ustalenie intensywności wad wzroku w odniesieniu do bliży i dali, a rozpoznania, dokonane przez okulistę, umożliwiają dobór właściwych szkieł dopasowanych do wady wzroku pacjenta.  

Ocena stanu oczu w biomikroskopie  

Kolejnym ważnym krokiem, podejmowanym przez lekarza przy dokonywaniu badań oczu, jest ich obserwacja w biomikroskopie. Dzięki niej okulista jest w stanie ocenić poszczególne elementy oka, a więc: brzegi powiek, spojówkę, rogówkę, soczewkę oraz tęczówkę.  

W niektórych przypadkach, badanie z użyciem biomikroskopu wymaga rozszerzenia źrenicy oka. Wówczas przed jego wykonaniem lekarz okulista zakrapla odpowiednie leki mediatryczne, po których rozszerzona źrenica utrzymuje się nawet do 3 godzin. W tym czasie powinniśmy wstrzymać się od prowadzenia pojazdów, wykonywania pracy, a także samodzielnego poruszania się, ponieważ ostre widzenie jest całkowicie niemożliwe.  

Jeżeli choroby oczu wymagają bardziej zaawansowanego działania, wówczas okulista przeprowadza szereg dodatkowych badań, które zostały wymienione oraz opisane poniżej. W sytuacji wystąpienia infekcji oka, pacjent dodatkowo otrzymuje receptę, a także jasno sprecyzowane wskazówki, dotyczące zasad stosowania wypisanych substancji.  

Przebyty wywiad, jak również dokonane badania oraz uzyskane wyniki, umożliwiają wykrycie wad wzroku pacjenta, a także (jeśli zajdzie taka potrzeba) dobranie właściwych szkieł korekcyjnych lub soczewek kontaktowych. Tą ostatnią czynnością może zająć się zarówno lekarz okulista, jeżeli zaś nie posiada on niezbędnych kwalifikacji w tej dziedzinie, wówczas zaleca konsultację z optometrystą.  

Jakie badania okulistyczne wyróżniamy?  

Badanie okulistyczne i jego specyfika zależy przede wszystkim od konkretnego przypadku schorzenia, z którym zgłasza się pacjent, na przykład stopnia zaawansowania wady wzroku. Lekarz okulista może przeprowadzić szereg badań, do których zaliczane są m.in.:  

 • angiografia – badanie oparte na wykonaniu serii fotografii dna oka bądź tęczówki, które przeprowadzane jest po podaniu dożylnym środka cieniującego,  
 • badania filmu łzowego – przy użyciu testu Schirmera – badanie czasu przerwania filmu łzowego oraz badanie powierzchni oka,  
 • badania obrazowe – radiogram oczodołu, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, ultrasonografia,  
 • badanie elektrofizjologiczne – obserwacja oraz zapis prądów czynnościowych, obecnych m.in. w gałce ocznej,  
 • badanie oceniające czynność centralnej części siatkówki przy użyciu testu Amslera,  
 • badanie ostrości wzroku – w kontekście dali i bliży,  
 • badanie ustawienia kąta gałek ocznych,  
 • badanie wady wzroku oka – ustalenie wady refrakcji,  
 • badanie widzenia obuocznego,  
 • biomikroskopia – badanie oka w lampie szczelinowej,  
 • egzoftalmometria – badanie wytrzeszczu,  
 • gonioskopia – badanie kąta przesączania,  
 • oftalmoskopia – wziernikowanie dna oka,  
 • perymetria – badanie pola widzenia,  
 • szczegółowa ocena tarczy nerwu wzrokowego,  
 • tonometria – badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego,  
 • ultrabiomikroskopia – badanie niezbędne po niektórych urazach gałki ocznej.  

Choroby oczu – rodzaje

Choroby oczu mogą wystąpić u pacjenta w każdym wieku. Okulista, profesjonalnie zajmujący się leczeniem chorób narządu wzroku, w swoim gabinecie najczęściej ma do czynienia z takimi schorzeniami, jak:  

 • jaskra (katarakta),  
 • odwarstwienie siatkówki,  
 • prezbiopia (zespół suchego oka),  
 • retinopatia barwnikowa lub cukrzycowa,  
 • stany zapalne, np. zapalenie spojówek,  
 • zaćma,  
 • zwyrodnienie ciała szklistego,  
 • zwyrodnienie plamki żółtej (AMD),  
 • zwyrodnienie siatkówki.  

Kiedy należy udać się do okulisty?  

Lekarz okulista powinien być odwiedzany regularnie – zaleca się, aby wizyta kontrolna odbywała się przynajmniej raz w roku. Wzrok stanowi o tyle ważny zmysł, że bez jego udziału niezwykle trudno jest nam poruszać się w codziennej przestrzeni i prawidłowo funkcjonować, a więc dbanie o wzrok wymaga szczególnej uważności. Dopilnujmy zatem tego, by konsultacje z lekarzem okulistą odbywały się systematycznie, zaś koniecznie udajmy się na wizytę, gdy zaobserwujemy wystąpienie poniższych objawów:  

 • ból oka,  
 • mrużenie oczu w trakcie czytania,  
 • nawracające bóle głowy,  
 • nawracające stany zapalne,  
 • nieprawidłowa reakcja źrenic na światło,  
 • podwójne widzenie,  
 • problemy z rogówką,  
 • silne przekrwienie oka,  
 • światłowstręt,  
 • świąd oka,  
 • wydzielina znajdująca się w oku,  
 • wystąpienie krwi lub ropy w komorze oka,  
 • zaburzenia widzenia (mroczki w oku, osłabienie widzenia, podwójne widzenie, zawężenie pola widzenia),  
 • zaczerwienienie oka,  
 • zwiększona częstotliwość mrugania.  

Czy do okulisty trzeba mieć skierowanie?  

Warto wspomnieć, że konsultacja ze specjalistą w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest objęta koniecznością posiadania dokumentu, jakim jest skierowanie. Istnieją jednak szczególne przypadki, w których lekarz okulista spotka się z pacjentem bez konieczności sprawdzania skierowania. Przypadki te określone są w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w której Art. 57 mówi o tym, że z usług lekarza okulisty bez skierowania mogą skorzystać m.in. osoby, które: są chore na gruźlicę, zakażone wirusem HIV, są inwalidami wojennymi bądź osobami represjonowanymi, są uzależnione od alkoholu albo środków odurzających i substancji psychotropowych i znajdują się w momencie leczenia odwykowego.  

Jeżeli zaś interesują nas dostępne terminy u specjalisty w dziedzinie okulistyki w gabinecie prywatnym, to wówczas nie musimy posiadać skierowania, aby zostać przyjętym.  

Ile kosztuje wizyta u okulisty?  

Cena wizyty u okulisty (w zależności od formy preferowanej wizyty – telefoniczna bądź stacjonarna) oscyluje w granicach od 99 zł do 250 zł. Jeżeli chcesz zapisać się do wybranego specjalisty oraz wybrać dogodny termin, kliknij TUTAJ. Specjalista POLMED przyjmie Cię na wizytę w takich miejscowościach, jak: Warszawa, Wrocław, Tczew, Starogard Gdański, Sosnowiec, Poznań, Olsztyn, Gdańsk, Katowice czy Kraków.  


Bibliografia:   

 • Kliniczna farmakologia okulistyczna, red. E. Jachowicz, J. Z. Nowak, M. E. Prost, Edra Urban & Partner, Wrocław 2016.  
 • Kubicka-Trząska A., Romanowska-Dixon B., Autoimmunologiczne choroby narządu wzroku, PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2022.  
 • Ledford J. K., Sanders V., Badanie w lampie szczelinowej, red. wyd. pol. Misiuk-Hojło M., Górnicki, Wrocław 2022.  
 • Okulistyka, red. A. Grzybowski, Edra Urban & Partner, Wrocław 2023.  

  


Dodano: 21/12/2023
Autor
POLMED Zdrowie
POLMED Zdrowie
Najpopularniejsze artykuły w kategorii Badania
17/02/2022
Badania, Choroby
Reumatoidalne zapalenie stawów – jak rozpoznać wczesne objawy choroby? Leczenie RZS

Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekła postępująca choroba tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym. Jej objawy nie są charakterystyczne, dlatego postawienie diagnozy bywa utrudnione. Trzeba jednak zrobić wszystko, żeby potwierdzić lub wykluczyć chorobę. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ nieleczone RZS prowadzi do poważnych problemów nie tylko ze stawami, lecz także z innymi narządami.


19/12/2022
Badania, Choroby, Dieta
Wrzody żołądka i dwunastnicy – objawy, diagnostyka, leczenie

Wrzody żołądka i dwunastnicy to najczęstszą choroba przewodu pokarmowego. Wrzody są to ubytki w błonie śluzowej, zazwyczaj spowodowane błędami żywieniowymi, paleniem tytoniu, narażeniem na stres, zakażeniem Helicobacter pylori, przyjmowaniem niesteroidowych lub sterydowych leków przeciwzapalnych.
Według szacunków lekarzy, wrzody żołądka czy też dwunastnicy dotyczą 5-10 proc. populacji. 


kortyzol
29/06/2023
Badania
Kortyzol, czyli „hormon stresu”- jakie pełni funkcje? Jak obniżyć kortyzol?

O kortyzolu mówi się, że jest „hormonem stresu” i to właśnie z takim określeniem jest często kojarzony. Jednak biorąc pod uwagę, jak wiele ważnych funkcji spełnia, warto dowiedzieć się więcej na jego temat. Gdzie i jak powstaje, za co odpowiada i do czego prowadzi jego niedobór lub nadmiar w organizmie? Odpowiadamy na wszystkie ważne pytania, dotyczące tego hormonu.  


Zapoznaj się z nasza ofertą:
badania na choroby weneryczne polmed
Nowość! Kup online!
Pakiet badań
Pakiet intymny – diagnostyka chorób wenerycznych
Zadbaj o swoje zdrowie intymne! Kup nasz pakiet diagnostyki chorób wenerycznych.

od 450 zł
onkopakiet polmed
Kup online!
Onkopakiet
Badanie mikroelementów
Badania zalecane w ramach profilaktyki nowotworowej osób dorosłych oraz wykorzystywane w procesie leczenia nowotworów.

od 160 zł
test na endometriozę polmed
Nowość! Kup online!
Badania
Test EndomKIT na endometriozę
Nieinwazyjny test z krwi EndomKIT w znaczący sposób skraca ścieżkę diagnostyczną choroby. Umów badanie w POLMED!

od 529 zł
Więcej usług
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami.
Zapytaj o ofertę
Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się