Konflikt serologiczny – co to jest i jakie powoduje konsekwencje?

Powrót

Diagnostyka i terapia konfliktu serologicznego ma stosunkowo krótką, bo około dwudziestoletnią historię. Jeszcze w latach 90. XX wieku niewiele wiedziano na ten temat – specjaliści nie byli w stanie wytłumaczyć, dlaczego część dzieci umiera w trakcie ciąży lub w krótkim czasie po urodzeniu. Dziś wiadomo, że wiele z tych przypadków stanowiło następstwo konfliktu serologicznego, czyli niewłaściwej reakcji immunologicznej. Na czym polega konflikt serologiczny? Odpowiadamy!

Spis treści:

 1. Niezgodność grupy krwi matki i dziecka — kiedy mowa o konflikcie serologicznym?
 2. Przyczyny konfliktu serologicznego
 3. Jaką grupę krwi może mieć dziecko?
 4. Ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego
 5. Objawy konfliktu serologicznego
 6. Diagnozowanie konfliktu serologicznego
 7. Postępowanie w przypadku konfliktu serologicznego
 8. Konflikt serologiczny w kolejnej ciąży
 9. Czy można zapobiec konfliktowi serologicznemu?

Niezgodność grupy krwi matki i dziecka — kiedy mowa o konflikcie serologicznym?

O konflikcie serologicznym mówimy wtedy, gdy matka i dziecko mają niezgodne grupy krwi. Zazwyczaj niezgodność dotyczy antygenu D z układu RH – we krwi ciężarnej nie ma antygenów krwinkowych, które występują u ojca dziecka, czyli kobieta ma grupę Rh-, natomiast mężczyzna Rh+. Zdarza się jednak, że konflikt serologiczny powodowany jest niezgodnością w zakresie innych antygenów układu RH albo innych układów grupowych krwi. Szacuje się, że około 60 tysięcy pacjentek rocznie może być zagrożonych wystąpieniem takiego zjawiska.

Przyczyny konfliktu serologicznego

Różnica w grupach krwi u kobiety i dziecka staje się niebezpieczna wtedy, gdy pojawiają się mikroprzecieki płodowo-matczyne – występujące w zasadzie w każdej ciąży – oraz w trakcie porodu, kiedy krew matki Rh-ujemnej ma kontakt z krwią dziecka Rh-dodatniego. Wówczas w organizmie matki zaczynają wytwarzać się przeciwciała atakujące czerwone krwinki płodu. Jeżeli te przeciwciała przedostaną się przez łożysko do płodu i połączą się z krwinkami dziecka, spowodują ich rozpad. To z kolei wpłynie na niedokrwistość, przewlekłe niedotlenienie i w ostateczności doprowadzi do uszkodzenia narządów wewnętrznych płodu. Taki stan nazywany jest chorobą hemolityczną płodu.

Pierwsza transfuzja wymienna krwi
Pierwsza transfuzja wymienna krwi

Płód przez pewien czas będzie w stanie zapobiegać rozwojowi choroby, uruchamiając mechanizmy kompensacyjne, ale nieleczony konflikt serologiczny może doprowadzić do zgonu wewnątrz macicy albo urodzenia dziecka niezdolnego do samodzielnego życia.

Jak często występuje konflikt serologiczny?
Jak często występuje konflikt serologiczny?

Grupa krwi dziecka — jaka może być?

Jeśli matka ma grupę krwi Rh- i ojciec ma grupę krwi Rh-

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko również będzie miało grupę krwi Rh-. W takim przypadku nie występuje ryzyko konfliktu serologicznego, ponieważ nie ma obecności antygenu D (Rh) ani przeciwciał przeciwko niemu w organizmie matki.

Jeśli matka ma grupę krwi Rh- i ojciec ma grupę krwi Rh+

Istnieje ryzyko, że dziecko odziedziczy grupę krwi Rh+ od ojca. W takim przypadku istnieje możliwość, że organizm matki będzie rozpoznawał antygen D (Rh) jako obcy i będzie produkował przeciwciała przeciwko niemu. W kolejnej ciąży, jeśli dziecko również będzie miało grupę krwi Rh+, przeciwciała matki mogą przeniknąć do krwi dziecka i spowodować konflikt serologiczny, co może prowadzić do poważnych komplikacji.

Jeśli matka ma grupę krwi Rh+ niezależnie od grupy krwi dziecka,

W takiej sytuacji nie wystąpi konflikt serologiczny. W przypadku matki Rh+ jej organizm ma już antygen D (Rh) na swoich krwinkach, więc nie wytworzy przeciwciał przeciwko niemu, niezależnie od grupy krwi dziecka.

Ryzyko konfliktu serologicznego

Około 85% kobiet ma czynnik Rh-dodatni, w związku z tym nie jest narażona na wystąpienie konfliktu serologicznego. U pozostałych 15% z Rh-ujemnym ryzyko konfliktu serologicznego zależy od tego, jaki czynnik Rh ma ojciec dziecka. Ryzyko zwiększa się wtedy, gdy kobieta miała wcześniej kontakt z krwią o dodatnim Rh, np. w trakcie:

 • wcześniejszej (np. pierwszej) ciąży,
 • poronienia,
 • niewłaściwej transfuzji krwi lub przeszczepu,
 • amniopunkcji i biopsji kosmówki wykonanej w nieprofesjonalny sposób,
 • nakłucia używaną igłą.

Objawy konfliktu serologicznego

Konflikt serologiczny objawia się u płodu poprzez:

 • anemię,
 • obrzęk,
 • żółtaczkę,
 • w niektórych przypadkach nawet uszkodzenia narządów wewnętrznych.

W przypadku podejrzenia konfliktu serologicznego istotne jest skonsultowanie się z lekarzem, który będzie w stanie przeprowadzić odpowiednie badania ciążowe i zalecić odpowiednie leczenie, aby minimalizować ryzyko dla zdrowia płodu i matki.

Objawy konfliktu serologicznego
Objawy konfliktu serologicznego

Diagnozowanie konfliktu serologicznego

Jak rozpoznać konflikt serologiczny? Na początku ciąży, w pierwszym trymestrze, najlepiej do 10. tygodnia ciąży, u wszystkich kobiet powinno się oznaczyć grupę krwi wraz z czynnikiem Rh. Jeżeli matka dziecka ma grupę krwi Rh-, oznaczenie grupy krwi musi wykonać także jej partner. W przypadku wyniku Rh+ u partnera przeprowadza się raz na trymestr test na obecność przeciwciał anty-Rh, czyli tak zwany odczyn Coombsa. Bardzo ważne jest także oznaczenie poziomu przeciwciał anty-Rh między 21. a 26. tygodniem ciąży.

Warto podkreślić, że w Polsce profilaktyka konfliktu serologicznego jest nie tylko zalecana, lecz także refundowana – każda kobieta w ciąży musi mieć oznaczoną grupę krwi, natomiast w przypadku wyniku Rh- wykonany wspomniany pakiet badań.

Wykrycie konfliktu serologicznego
Wykrycie konfliktu serologicznego

Postępowanie w przypadku konfliktu serologicznego

Jak postępuje się w przypadku stwierdzonego konfliktu serologicznego? Jeżeli nie doszło do wytworzenia się przeciwciał anty-Rh, w ramach profilaktyki śródciążowej podaje się immunoglobulinę anty-D między 28. a 30. tygodniem ciąży. Standardowa dawka immunoglobuliny wynosi 300 ug. W ten sposób zabezpiecza się przed immunizacją w III trymestrze ciąży.

Immunoglobulinę podaje się po raz drugi już bezpośrednio po porodzie – do 72 godzin po urodzeniu dziecka z czynnikiem Rh-dodatnim, ale nie tylko. Również po poronieniu, usunięciu ciąży pozamacicznej, obfitym krwawieniu w trakcie ciąży albo wykonaniu badań zaliczanych do diagnostyki inwazyjnej, np. amniopunkcji.

Co ważne, śródciążowe podanie immunoglobuliny jest refundowane.

Konflikt serologiczny w kolejnej ciąży

Przeciwciała anty-D pozostają obecne w organizmie kobiety na stałe, co oznacza, że istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego w kolejnych ciążach jeszcze przed porodem. Należy pamiętać, że to zjawisko stanowi realne zagrożenie dla życia dziecka. Aby zapobiec takiemu scenariuszowi, należy nie dopuścić do powstania przeciwciał w krwioobiegu matki w czasie porodu podczas pierwszej ciąży.

Czy można zapobiec konfliktowi serologicznemu?

Jak już wcześniej wspomniano, podstawowym środkiem zapobiegawczym jest podanie matce Rh-ujemnej odpowiedniej dawki immunoglobuliny anty-D w określonych momentach ciąży i po porodzie. W przypadku kobiet, które miały już wcześniej konflikt serologiczny szczególnie istotne w kolejnych ciążach są regularne kontrole prenatalne oraz konsultacje z lekarzem. Pozwalają one monitorować sytuację i podjąć odpowiednie działania, aby chronić zdrowie matki i płodu.


Bibliografia:

 1. Kudłacz P., Wiercińska M., Konflikt serologiczny: co to jest, kiedy występuje i jakie ma skutki?, https://www.mp.pl/pacjent/ciaza/przebiegciazy/301810,konflikt-serologiczny-co-to-jest-kiedy-wystepuje-i-jakie-ma-skutki [dostęp online: 28.06.2023]
 2. Baczyńska-Strzecha M., Kalinka J., Profilaktyka śródciążowa i okołoporodowa konfliktu serologicznego, Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2018 tom 3, nr 2, strony 64–69, Via Medica, https://journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt/article/view/58882/45277 [dostęp online: 28.06.2023]
 3. Sandler SG, Chen LN, Flegel WA. Serological weak D phenotypes: a review and guidance for interpreting the RhD blood type using the RHD genotype. Br J Haematol. 2017 Oct;179(1):10-19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5612847/ [dostęp online: 28.06.2023]
 4. Meghan Delaney, Dana C. Matthews; Hemolytic disease of the fetus and newborn: managing the mother, fetus, and newborn. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2015; 2015 (1): 146–151. https://ashpublications.org/hematology/article/2015/1/146/20756/Hemolytic-disease-of-the-fetus-and-newborn [dostęp online: 28.06.2023]

Dodano: 08/07/2022
Autor
POLMED Zdrowie
POLMED Zdrowie
Najpopularniejsze artykuły w kategorii Profilaktyka
15/02/2021
Profilaktyka, Choroby
Mroczki przed oczami – czym są i o czym świadczą?

Plamki, błyski, paproszki czy muszki pojawiające się przed oczami przeważnie są zupełnie niegroźne, ale czasami mogą świadczyć o poważnej chorobie. Jakie są przyczyny występowania zmian w polu widzenia i czy da się je wyleczyć? Kiedy warto te objawy skonsultować z lekarzem?


16/05/2022
Profilaktyka, Choroby
Krwotok z nosa – przyczyny, co może oznaczać? Jak zatamować krwawienie?

Krwotoki z nosa są powszechne – bez względu na wiek i płeć. Mogą być wynikiem urazu, lub stanu chorobowego. Jakie są inne przyczyny? Co zrobić w razie krwawienia? Kiedy krwotoki powinno się skonsultować z lekarzem?


27/06/2022
Profilaktyka
Pierwsza pomoc w przypadku zasłabnięcia lub omdlenia – czy wiesz jak należy postąpić w takiej sytuacji?

Zasłabnięcie to zaburzenie funkcji życiowych – krótkotrwałe osłabienie organizmu, które samo w sobie zazwyczaj nie jest groźne, ale może być efektem poważnych problemów zdrowotnych. Jakie są przyczyny zasłabnięć? Czym różni się zasłabnięcie od omdlenia? Jak postępować w obu przypadkach?


Zapoznaj się z nasza ofertą
Promocja! teraz taniej o 20%
badanie
Badania laboratoryjne dla kobiet
Dbaj nie tylko o innych - czas na Ciebie.

od 79 zł
Promocja! teraz taniej o 20%
badanie
Badania laboratoryjne dla mężczyzn
Sprawdź czy wszystko gra i żyj jak chcesz!

od 79 zł
Promocja! teraz taniej o 20%
badanie
Badania laboratoryjne dla seniorów
Regularne badania profilaktyczne pozwalają monitorować stan naszego zdrowia, a w razie potrzeby szybko reagować na zagrożenia.

od 70 zł
Więcej usług
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami.
Zapytaj o ofertę
Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się