Na badania wstępne i okresowe należy zabrać skierowanie na badania medycyny pracy oraz dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport). Do placówki należy się zgłosić nie wcześniej niż 10 min przed każdą wyznaczoną godziną konsultacji/badania.

W przypadku:

  • Wady wzroku: Należy zabrać ze sobą okulary/mieć założone soczewki oraz zabrać ze sobą pojemnik na soczewki.
  • Osób niepełnosprawnych: Należy zabrać ze sobą orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Chorób przewlekłych, tj. padaczki, cukrzycy, choroby oczu: Należy zabrać ze sobą zaświadczenie od lekarza prowadzącego o stanie zdrowia/stosowną dokumentację medyczną na temat schorzenia.
  • Częściowego ubytku słuchu: Należy zabrać ze sobą aparat słuchowy bądź implant słuchowy
  • W przypadku zlecenia wykonania badań laboratoryjnych należy być na czczo.
  • W przypadku zlecenia badań psychotechnicznych** należy być wypoczętym oraz na 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

** badania psychotechniczne są zlecane przy obsłudze wózka widłowego, maszyn w ruchu np. grożących urazem lub na zlecenie lekarza medycyny pracy

Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się