Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Może być ona również udostępniona jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na żądanie osoby uprawnionej. Aby ją otrzymać pacjent lub osoba przez niego upoważniona powinna złożyć do wniosek (»Wniosek o wydanie historii choroby lub innej dokumentacji medycznej).  

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest pobierana:

1) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta po raz pierwszy w żądanym zakresie;

2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

3) w przypadku wniosków od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze sprawami dotyczącymi świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

4) w przypadku wniosków osób zainteresowanych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W pozostałych przypadkach udostępnienie dokumentacji medycznej następuje za odpłatnością.

Wysokość opłat za:

  1. jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
  2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – wynosi 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
  3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – wynosi 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Szczegółowe wyliczenie znajduje się w pliku (»Odpłatność za dokumentację medyczną – podstawa wyliczenia)


Powrót

Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się