Recepty na leki psychotropowe i środki odurzające

2 sierpnia 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia, którego celem jest ograniczenie wystawiania recept na środki odurzające i psychotropowe bez badania pacjenta.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, zmieniającym dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. 2023 poz.1368), receptę na preparat zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N, substancję psychotropową grupy II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1 można otrzymać:

  1. jeśli od ostatniego badania nie upłynęło więcej niż 3 miesiące lub po zbadaniu pacjenta jeśli upłynęło więcej niż 3 miesiące

oraz

  1. po weryfikacji, czy zapisana do tej pory ilość substancji leczniczych nie jest wystarczająca do zgodnej z zaleceniami kontynuacji leczenia (na podstawie dokumentacji medycznej, w razie jej niedostępności minimalną niezbędną metodą weryfikacji może być sam wywiad uzyskany od pacjenta)

Powyższe przepisy nie dotyczą lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, którego pacjent wybrał przez złożenie deklaracji wyboru (uwaga: nie dotyczy innego lekarza POZ, który zastępuje lekarza do którego pacjent jest zapisany).

Więcej informacji:


Powrót

Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się