Terapia psychologiczna, pomoc i poradnictwo psychologiczne w sytuacjach kryzysowych, badania i testy psychologiczne kwalifikujące do wybranych zawodów, badania dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Badanie ma na celu określenie ilorazu inteligencji, funkcjonowania procesów poznawczych, a także cech osobowości ze szczególnym naciskiem na określenie dojrzałości emocjonalnej oraz umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych. Wykonywane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Badanie trwa ok. 60 minut. Wydane orzeczenie psychotechniczne ważne jest przez okres kolejnych 5 lat.

Badanie psychologiczne dla podmiotów ubiegających się o kierowanie działalnością gospodarczą, w tym także osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, wyrobami dla wojska i policji

Badanie ma na celu określenie ilorazu inteligencji, funkcjonowania procesów poznawczych, a także cech osobowości ze szczególnym naciskiem na określenie dojrzałości emocjonalnej oraz umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych.

Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Badanie ma na celu określenie ilorazu inteligencji, funkcjonowania procesów poznawczych, a także cech osobowości ze szczególnym naciskiem na określenie dojrzałości emocjonalnej oraz umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych.

Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa

Badanie ma na celu określenie ilorazu inteligencji, funkcjonowania procesów poznawczych, a także cech osobowości ze szczególnym naciskiem na określenie dojrzałości emocjonalnej oraz umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych.

Badanie psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej

Badanie ma na celu określenie ilorazu inteligencji, funkcjonowania procesów poznawczych, a także cech osobowości ze szczególnym naciskiem na określenie dojrzałości emocjonalnej oraz umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych.

Badanie psychologiczne strażników miejskich i gminnych

Badanie ma na celu określenie ilorazu inteligencji, funkcjonowania procesów poznawczych, a także cech osobowości ze szczególnym naciskiem na określenie dojrzałości emocjonalnej oraz umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych.

Badanie psychologiczne dla kandydatów na urząd sędziego, prokuratora, kuratora, komornika sądowego

Badanie trwa ok. 60 minut a jego przebieg jest określony Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Podstawową rolą badania jest określenie cech osobowości niezbędnych do pełnienia ról w zawodach sędziego, prokuratora, kuratora i komornika sądowego.

Badanie IQ Sosnowiec

Choć w Internecie istnieje wiele stron www z testami IQ, to ich użyteczność i wiarygodność jest kontrowersyjna. Nie dają one wiarygodnej oceny inteligencji. Testy IQ – aktualne, skalibrowane dla badanej populacji – nie są udostępniane do wiadomości publicznej. Nic nie zastąpi prawdziwego testu na inteligencję przeprowadzonego w pracowni psychotechnicznej u specjalisty.

Badanie neuropsychologiczne

Badanie polega na ocenie funkcjonowania procesów poznawczych. Badanie służy także do określenia zmian organicznych w tkance mózgowej. Może być poszerzone o testy oceniające poziom zmian otępiennych.

Test osobowości w Sosnowcu

Badanie polega na zdiagnozowaniu cech oraz zburzeń osobowości.

Badanie psychologiczne zakwalifikowanych do przeprowadzenia operacji bariatrycznej

Aby przystąpić do operacji bariatrycznej niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia od psychologa, który na podstawie przeprowadzonych testów psychotechnicznych jest w stanie ocenić, czy pacjent jest emocjonalnie gotowy do podjęcia tak ważnej życiowej decyzji.

Krótkoterminowa terapia psychologiczna, pomoc i poradnictwo psychologiczne w sytuacjach kryzysowych

W życiu każdego z nas zdarzają się różne sytuacje kryzysowe i – aby sobie z nimi poradzić – potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Porada psychologa jest nieocenionym wsparciem, które pozwala przejść przez kryzys łagodniej.
 

mgr Marzena Gemra 

Mgr Marzena Gemra jest psychologiem od 2002 r. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, a następnie studia podyplomowe z  Psychologii Transportu. W 2010 roku, po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji, została wpisana na Listę Komendanta Wojewódzkiego Policji jako psycholog upoważniony do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Od 12 lat pracuje jako biegła sądowa oraz psycholog konsultant w ZUS.

Doświadczenie zdobyła pracując zarówno w oddziale szpitalnym, jak i w poradni. Stale poszerza swoje kwalifikacje z naciskiem na diagnostykę. Uważa, że może pomóc ludziom jedynie wtedy, gdy zna przyczynę ich zaburzeń. Wierzy, że nie ma takiego kryzysu, przez który nie dałoby się przejść, mając obok siebie wsparcie specjalistyczne osoby, która nie tylko pokieruje procesem terapeutycznym, ale także będzie utwierdzała w przekonaniu, że rozwiązanie każdego problemu jest możliwe, a nawet rozwojowe.

  • Pomoc psychologiczna udzielana jest także w języku angielskim.
  • Jednorazowe spotkanie z psychologiem trwa około 45 minut.
  • Pomoc psychologiczna udzielana jest także w formule telekonsultacji.
Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się