Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętania ustawień i preferencji użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w Polityka cookies. Jeśli się nie zgadzasz, możesz w swojej przeglądarce wyłączyć zgodę na ich przechowywanie. Zgadzam się

Wykształcenie:

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalistą w dziedzinie neurologii oraz medycynie paliatywnej. W 2016 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. W 2018 roku ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie leczenia bólu.
Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2018) w zakresie leczenia bólu

Osiągnięcia zawodowe:

Specjalizacje: neurologia (2005), medycyna paliatywna (2014)

Kursy i staże:

2013- uzyskanie certyfikatu Polskie Towarzystwa Ultrasonograficznego do wykonywania badań ultrasonografii dopplerowskiej naczyń szyjnych i kregowych
2013- uprawnienia do wykonywania badań TCD i TCCD (usg Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych)
2013- szkolenie z zakresu elektroencefalografii uprawniające do opisywania EEG

Jestem współautorem licznych publikacji:

  • Nosek K., Leppert W.,Nosek H., Wordliczek J., Onichimowski D. A comparison of oral controlled-release morphine and oxycodone with transdermal formulations of buprenorphine *and fentanyl in the treatment of severe pain in cancer patients. Drug Design, Development and Therapy (2017 ) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5574595/
  • Dałek G., Zwiernik J., Nosek K., Wasilewski G., Tutaj A. Żółtakowatość ścięgnisto-mózgowa-opis przypadku. Polski Przegląd Neurologiczny (2012)
  • Jalali R., Wińska-Tereszkiewicz A., Nosek K., Manta J., Ciszewska M., Stusio B., Zawadzki A., Onichimowski D. Treatment of a 41-year old female patient bitten by a viper conducted at the emergency department-a case report Polish Annals of Medicine (2012)
  • Leppert W., Nosek K.,Tomaszewski A. Emergencies in Palliative Care Cancer Patients. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne (2015)
  • Nosek K., Leppert W. Postępowanie w bólu przebijającym u chorego na nowotwór gruczołu krokowego-opis przypadku. Medycyna Paliatywna (2016) https://www.termedia.pl/Postepowanie-w-bolu-przebijajacym-u-chorego-na-nowotwor-*gruczolu-krokowego-opis-przypadku,59,28493,1,0.html
  • Leppert W., Forycka M., Nosek K. Ból przebijający i epizodyczny u chorych na nowotwory-nowe spojrzenie. Medycyna Paliatywna (2016)
  • Słowik A. and All, Mechanical thrombectomy in acute stroke-Five years of experience in Poland. Neurol Neurochirurgia Pol. (2017)
  • Onichimowski D., Nosek K., Goraj R., Jali R., Wińska A., Pawlos A., Tuyakov B. Use of levosimendan in the treatment of cerebral vascular vasospasm: a case study. Drug design. Development and Therapy (2018)

Doświadczenie:

W latach 1996-1997 odbyłem staż podyplomowy w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie, następnie do 1998-ZOZ w Tarnowie. W latach 1998-2009 pracowałem na Oddziale Neurologii Szpitala Powiatowego w Biskupcu początkowo jako młodszy asystent, od 2005 starszy asystent, od 2007 jako Koordynator Oddziału Neurologii. Od 2009 pracuję w Klinicznym Oddziale Neurologicznym oraz Oddziale Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie jako starszy asystent.
Od 2003 zajmuję stanowisko dyrektora Zakładu Opieki Paliatywnej im. Św. Łazarza w Biskupcu.
Od 01.03.2019 pracuję jako kierownik Katedry Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego do wykonywania badań ultrasonografii dopplerowskiej naczyń szyjnych i kręgowych oraz uprawnienia do wykonywania badań TCD i TCCD (usg Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych).
Ukończyłem szkolenie z zakresu elektroencefalografii uprawniające do opisywania EEG.

Wiek leczonych pacjentów:

Od 18 roku życia

Informacje dodatkowe:

OD 18 R.Ż./PO KOLEI

Oddział:

Centrum Medyczne POLMED Olsztyn

Wykonywane procedury:

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Zapytaj o ofertę