Proszę zabrać ze sobą skierowanie na badanie, dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport).
Do placówki należy zgłosić się nie wcześniej niż 10 minut przed każdą wyznaczoną godziną konsultacji/ badania. Dla Państwa bezpieczeństwa w przypadku kilku konsultacji/badań nie ma możliwości oczekiwania na kolejna wizytę na terenie Centrum Medycznego.

W przypadku badań laboratoryjnych wykonywanych do godz. 10:30 prosimy stawić się na czczo. Przy badaniach po tej godzinie prosimy być na czczo 6 godzin przed badaniem.

Jeśli Pan/ Pani posiada aktualne badanie psychotechniczne, należy zabrać ze sobą również wynik badania psychotechnicznego/orzeczenie psychologiczne (na orzeczeniu konieczna jest informacja o przeprowadzonym badaniu widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia, a w przypadku kategorii wyższej niż B także o wrażliwości na kontrast).
Jeśli Pan/Pani nie posiada aktualnego badania psychotechnicznego, 48h przed badaniem nie należy spożywać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, należy być wypoczętym.

W przypadku:

  • Wady wzroku: Należy zabrać ze sobą okulary/mieć założone soczewki oraz zabrać ze sobą pojemnik na soczewki.
  • Osób niepełnosprawnych: Należy zabrać ze sobą orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Chorób przewlekłych, tj. padaczki, cukrzycy, choroby oczu: Należy zabrać ze sobą zaświadczenie od lekarza prowadzącego o stanie zdrowia/stosowną dokumentację medyczną na temat schorzenia.
  • Częściowego ubytku słuchu: Należy zabrać ze sobą aparat słuchowy bądź implant słuchowy.
Newsletter
Kup wizytę
Portal Pacjenta Portal Pracodawcy Platforma Medycyny Pracy Panel Agentów Ubezpieczeniowych Partner medyczny
Mam konto
Zaloguj się
Nie mam konta
Zarejestruj się