toUrl('privacy_policy') ?>

Wykształcenie:

Ukończyłem Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Doświadczenie:

Swoje doświadczenie zdobywam na Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SPSK im. A. Mieleckiego ŚUM w Katowicach, gdzie również prowadzę zajęcia ze studentami medycyny.
Szczególnie bliskie są mi zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem chorób nerek oraz wtórnych przyczyn nadciśnienia tętniczego.
Jestem współautorem zagranicznych publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach. Obecnie przygotowuję rozprawę doktorską poświęconą analizie czynników wpływających na stężenie takrolimusu we krwi u chorych po przeszczepieniu nerki.
Swoją wiedzę na bieżąco aktualizuję, uczestnicząc w licznych konferencjach i sympozjach naukowych. Prowadzę edukację zdrowotną w zakresie zasad zdrowego stylu życia.

Wiek leczonych pacjentów:

Od 16 roku życia

Języki:

angielski, polski

Wykonywane procedury:

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Zapytaj o ofertę