Michał Brzeziński

Gastroenterologia dziecięca

Umów wizytę stacjonarną Umów telekonsultację
Powrót

Wykształcenie

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Jestem specjalistą pediatrii.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałem jako adiunkt w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jestem współautorem i pierwszym koordynatorem programu „6-10-14 dla Zdrowia”, będącego pierwszym w Polsce skoordynowanym projektem w zakresie profilaktyki i leczenia otyłości dziecięcej.
Jestem autorem wielu publikacji naukowych z zakresu pediatrii, otyłości i zdrowia publicznego. Twórcą i realizatorem programów i polityk zdrowotnych dla samorządów terytorialnych oraz jednostek administracji państwowej.
Pełnię rolę Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku oraz członka Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego.
W latach 2015-2016 Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ.
W latach 2016-2018 byłem ekspertem pomocniczym Ministerstwa Zdrowia w zakresie pediatrycznych map potrzeb zdrowotnych.
Liczne samorządowe programy polityki zdrowotnej oraz strategii zdrowotne dla jednostek samorządu terytorialnego są mojego autorstwa.
Występuję również jako ekspert instytucji publicznych i prywatnych m.in. Banku Światowego, Światowej Organizacji Zdrowia, Fundacji Medicover, Fundacji „Szkoła Liderów”. Stypendysta German Marshall Fund - Marshall Memorial Fellowship.

Wiek pacjentów

Do 18 roku życia

Informacje dodatkowe

gastrolog dziecięcy, tylko dzieci.

Języki

angielski

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Zapytaj o ofertę