toUrl('privacy_policy') ?>

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Doświadczenie:

Doświadczony lekarz specjalista w zakresie neurologii i chorób naczyniowych mózgu z 30-letnim stażem i doświadczeniem uzyskanym podczas pracy w jednym z krakowskich szpitali. Specjalista w zakresie neurologii, II stopień specjalizacji uzyskał w 1993 roku. Od 2010 r. pracuje na stanowisku asystenta oddziału w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. W ramach certyfikowanych kursów prowadzonych w Klinice Neurologii WAM w Łodzi w 1996 roku zdobył umiejętności w zakresie medycyny manualnej, a w ramach certyfikowanych kursów organizowanych w Klinice Neurologii CMUJ w Krakowie w 2013 roku zdobył umiejętności leczenia preparatami botuliny w zespołach dystonicznych oraz spastyki poudarowej kończyn.

Wiek leczonych pacjentów:

Od 16 roku życia

Informacje dodatkowe:

Konsultacje neurologiczne od 16 roku życia.

Języki:

angielski

Wykonywane procedury:

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Zapytaj o ofertę