Powrót

Wykształcenie

W 2006 r ukończyłem Akademię Medyczną w Warszawie w zakresie kardiologii. Posiadam tytuł Doktora Nauk Medycznych.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywam w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zdobyłem w 2010 r. nagrodę dydaktyczną pierwszego stopnia przyznaną przez Rektora WUM za publikację pt. „Kardioseksuologia”. Jestem autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w zakresie kardiologii.
Systematycznie podnoszę swoję kwalifikację uczestnicząc wielu kursach i szkoleniach. Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology, Klubu 30 PTK, Polskiego Towarzystwa Medycyny. Od 2003 r. jestem ratownikiem górskim w Grupie Bieszczadzkiej GOPR.

Leczę:

  • Kardiologia sportowa.
  • Prewencja chorób układu sercowo - naczyniowego
  • Zaburzenia rytmu serca
  • Choroba wieńcowa
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Hiperlipidemia

Wiek pacjentów

Od 18 roku życia

Informacje dodatkowe

Konsultuje pacjentów od 18 r.ż.

Języki

angielski, niemiecki

Dostępne usługi

{{singleService['description']}}

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Zapytaj o ofertę